Kronos2


Kronos2 er et realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) og et system til håndtering af de pengepolitiske instrumenter (GCSD-system). Systemet ejes af Nationalbanken.

​Nationalbanken udskifter de eksisterende kundevendte systemer på centralbankområdet med Kronos2 i april 2017, og en stor del af den finansielle sektor berøres.

Der er valgt et standard RTGS-system, der implementeres så standard som muligt. Perago-systemet er valgt, og det anvendes blandt andet også i Sverige og Norge. Systemet tilpasses dog, så det understøtter særlige danske områder, fx Sikkerhedsretten og Straksclearingen. Kronos2 består ud over Perago af et andet system, Calypso, som skal håndtere kontohavernes pantsætning af værdipapirer.

Siden vil løbende blive opdateret med information om Kronos2.

Opdatering 31. marts 2017: Nationalbanken har besluttet, at en igangsættelse af Kronos2 ikke sker inden sommerferien. Nationalbanken kommer med en ny opdatering i maj 2017.

Opdatering 30. maj 2017: Kronos2 igangsættes ikke i 2017. Nationalbanken kommer med en ny opdatering i oktober 2017.

Opdatering 13. oktober 2017: Kronos2 igangsættelsen er planlagt til weekenden den 3.-4. marts med første bankdag i Kronos2 mandag den 5. marts 2018.

Opdatering 14. december 2017: Kronos2 igangsættes ikke i marts 2018. Nationalbanken kommer med en ny opdatering.

Opdatering 6. april 2018: Nationalbanken har i samråd med den finansielle sektor besluttet at sætte det nye betalingssystem, Kronos2, i drift 20. august 2018.