Publikationer fra FSOR


Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR løbende udsende rapporter og analyser i form af årsberetninger og også mere specifikke udgivelser, hvor der fokuseres på et interessant emne, der har været behandlet i FSOR. Udgivelserne kan du finde via nedenstående links.

​Årsberetning 2016 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed
Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2016 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Blandt andet kan du læse om den vision for cybersikkerhed i den finansielle sektor, som FSOR offentliggjorde i december 2016, ligesom du også kan få indblik i de konkrete initiativer som FSOR har gennemført og påbegyndt. 

Test af kriseberedskabet
I november 2016 gennemførte Nationalbanken og andre vigtige aktører i den finansielle sektor sammen med udvalgte myndigheder en test af et nyetableret fælles kriseberedskab. Publikationen deler de læringspunkter, der kunne uddrages af testen.