Publikationer fra FSOR


Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR løbende udsende rapporter og analyser i form af årsberetninger og også mere specifikke udgivelser, hvor der fokuseres på et interessant emne, der har været behandlet i FSOR. Udgivelserne kan du finde via nedenstående links.

Årsberetning 2018 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed
Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2018 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Bl.a. kan du læse om etableringen af TIBER-DK, der er et red-team test forløb, hvor de vigtigste banker og den centrale finansielle infrastruktur testes i de kommende år. Målet med programmet er at øge cyberrobustheden i sektoren og derved fremme den finansielle stabilitet. Derudover kan du også læse om det arbejde som der gøres i FSOR for at vidensdele om cyberrobusthed.