TIBER-DK og implementeringsguide


Sikkerheden i Danmarks mest samfundskritiske it-systemer skal være endnu bedre. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor gået sammen om at etablere TIBER-DK, der er et red-team testforløb, hvor landets vigtigste banker og de essentielle dele af den finansielle infrastruktur testes. TIBER står for Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming. Målet med programmet er at øge cyberrobustheden og fremme den finansielle stabilitet.

Nationalbanken er "lead authority" for TIBER-DK, og har derfor oprettet et testteam, der vil have en koordinerende rolle og understøtte gennemførelsen af testforløbet. Se mere om TIBER-DK i implementeringsguiden.