Macroprudential Policy Conference


Danmarks Nationalbank afholder – sammen med den Europæiske Afdeling i Den Internationale Valutafond (IMF) og Center for Financial Frictions (FRIC) ved Copenhagen Business School (CBS) – en international konference dedikeret til at diskutere makroprudentiel politiks rolle for den finansielle stabilitet den 19. november 2018 i København.

Formålet med konferencen er at øge forståelsen for makroprudentiel politik, åbent debattere fordele og ulemper med relevante interessenter og sætte makroprudentiel politik for en lille åben økonomi ind i en international sammenhæng. På konferencen vil der være både nationale og internationale topfolk som talere, og derfor er det officielle sprog engelsk. Link til den engelske del af hjemmesiden.

Deltagelse er begrænset til inviterede gæster.​