Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
18-01-2017

Svar på Finanstilsynets høring af EU-specialudvalget for den finansielle sektor om Kommissionens forslag til revision af CRR, CRD4, BRRD og SRMR

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken hilser Europa-Kommissionens forslag velkommen. Med pakken af forslag indføres en række vigtige og nyttige nye internationale standarder (jf. Baselkomiteen) for krav til kreditinstitutters gearing, likviditet, dækning af markedsrisiko og store engagementer i EU-lovgivningen.

13-10-2016

Response by Danmarks Nationalbank to the European Commission's public consultation on the review of the EU macroprudential framework

Danmarks Nationalbank

Response by Danmarks Nationalbank to the European Commission's public consultation on the review of the EU macroprudential framework

24-06-2016

Comments on consultation: Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken afgiver i dag høringssvar til Basel-komiteens høring om parametergulve i bankernes interne risikomodeller til fastlæggelse af kapitalkrav. Nationalbanken opfordrer til, at indførelsen af gulve for parameterværdierne i kreditinstitutternes interne risikomodeller genovervejes af komiteen, eller at de fastlægges under hensyntagen til det faktiske risikoniveau. Grænserne bør afspejle den lave risiko, som fx personlig hæftelse og et effektivt retssystem tilsiger. Risikovægtede eksponeringer bør fastsættes ud fra instituttets faktiske risiko, hvorimod det samlede kapitalniveau bør reguleres af kapitalkravet. Nationalbankens bekymring er ikke det samlede kapitalniveau, men derimod incitamentet til at øge risikoen forårsaget af indførelsen af gulve for risikomodellernes parametre.