Høringssvar fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
22-05-2019

Høringssvar vedr. mulige kandidater til en ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken finder det positivt, at en ny referencerente bliver baseret på faktiske handler frem for kvoterede priser, da bagvedliggende transaktioner øger tilliden til den pågældende referencerente. For at skabe klarhed og styrke troværdigheden omkring referencerenterne i Danmark bør den nye referencerente implementeres hurtigt, og den eksisterende udfases. Det er afgørende, at sektoren nu fortsætter arbejdet. Det udestår at finde løsninger for referencerenter for længere løbetider og for, hvordan eksisterende kontrakter overgår fra gamle til nye referencerenter. Disse løsninger bør være i tråd med international best practice.

18-01-2019

Høringssvar vedr. udkast til forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed

Danmarks Nationalbank

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed i høring. Baggrunden for lovforslaget er bl.a. gennemførelsen af dele af den politiske aftale på hvidvaskområdet og dele af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken støtter gennemførelsen af initiativerne i den politiske aftale og en tidlig implementering af 5. hvidvaskdirektiv. Nationalbanken opfordrer til, at der indledes en tættere dialog mellem myndigheder og den finansielle sektor med henblik på at styrke indsatsen mod hvidvask.