Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
03-01-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr.

04-12-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2018 formindsket med 0,3 mia. kr. til 467,3 mia. kr.

30-11-2018

Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

Danmarks Nationalbank

​Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

02-11-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i oktober 2018 formindsket med 298 mio. kr. til 467,6 mia. kr.

29-10-2018

Tidspunkt for offentliggørelser ændres som følge af tilslutning til Target2-Securities

Danmarks Nationalbank

Offentliggørelse af den daglige nettostilling og de månedlige tal for valutareserven sker med virkning fra i dag kl. 17 i stedet for kl. 16, som hidtil har været praksis. Tidspunktet ændres, som følge af at danske kroner i dag bliver tilsluttet Target2-Securities, T2S.

02-10-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

24-09-2018

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Danmarks Nationalbank

​De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem husholdninger og virksomheder udgjorde i 2016 i alt ca. 11 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af bruttonationalproduktet. Det er næsten en halvering i forhold til 2009.

12-09-2018

Dansk økonomi i fremgang uden tegn på væsentlige ubalancer

Danmarks Nationalbank

​Dansk økonomi befinder sig i øjeblikket i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang, og det er sket, uden at der er opbygget væsentlige ubalancer. Siden foråret 2013 er der kommet flere i arbejde måned efter måned, og ledigheden er faldet. Presset på arbejdsmarkedet er dermed forstærket. Samlet set er beskæftigelsen steget med 200.000 personer, hjulpet af tidligere vedtagne reformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

06-09-2018

Cyberrobusthed i finanssektoren

Danmarks Nationalbank

​De fleste kerneaktører i den finansielle sektor vurderer, at de har løftet deres cyberrobusthedsniveau siden 2016. Få kerneaktører i sektoren har ikke forbedret deres niveau. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der følger op på en lignende undersøgelse gennemført i 2016.

04-09-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

31-08-2018

Dagens forsinkelse i udbetaling af løn og overførsler

Danmarks Nationalbank

​Årsagen skyldes en parameteropsætning i Nationalbankens it-system Kronos.

20-08-2018

Nationalbankens nye betalingssystem for den finansielle sektor er sat i drift

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har i weekenden udskiftet det mest centrale betalingssystem i den danske finansielle infrastruktur, og mandag den 20. august er første bankdag med det nye system.

02-08-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2018 formindsket med 60 mio. kr. til 468,1 mia. kr.

03-07-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2018 formindsket med 3 mio. kr. til 468,1 mia. kr.

21-06-2018

Nationalbanken åbner døren for udstilling om de første 200 år

Danmarks Nationalbank

04-06-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr.

31-05-2018

Stigende risikovillighed i dele af banksektoren

Danmarks Nationalbank

​De mellemstore banker har lempet kreditstandarderne over for erhverv over en lang periode, og udlånsvæksten hos nogle mellemstore banker er høj. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

02-05-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr.

04-04-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i marts 2018 formindsket med 80 mio. kr. til 466,9 mia. kr.

14-03-2018

Moderat højkonjunktur i dansk økonomi - pres på arbejdsmarkedet tager til

Danmarks Nationalbank

​Opsvinget i dansk økonomi er fortsat i anden halvdel af 2017, og der er taget hul på en højkonjunktur. Presset på arbejdsmarkedet er taget til, men fremgangen er indtil videre afbalanceret.

14-03-2018

Nationalbankens årsrapport og bestyrelse

Danmarks Nationalbank

​Nationalbankens regnskab for 2017 viser et underskud på 254 mio. kr. mod et overskud på 3.928 mio. kr. i 2016. En væsentlig del af underskuddet skyldes, at en stor del af valutareserven er placeret til negative renter.

02-03-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr.

21-02-2018

Ny leverandør af danske pengesedler er valgt

Danmarks Nationalbank

​Franske Oberthur Fiduciaire SAS er valgt som leverandør af danske pengesedler fra 2018.

15-02-2018

Nationalbanken har afsluttet kurssikring af dollars til køb af kampfly

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken indledte kort efter årsskiftet arbejdet med at kurssikre Forsvarets betalinger på samlet 3,7 mia. US dollar i forbindelse med købet af 27 nye kampfly. Arbejdet blev afsluttet i januar.

08-02-2018

Nationalbanken og den finansielle sektor opruster på cyberområdet

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken vil øge cyberrobustheden i særligt den mest kritiske del af den finansielle infrastruktur i Danmark. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor blevet enige om at etablere et dansk red team-testprogram.

02-02-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr.