Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
02-08-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 448,1 mia. kr.

02-07-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr.

04-06-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

02-05-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 452,9 mia. kr.

09-04-2019

Nationalbanken optaget som medlem af Network for Greening the Financial System

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.

02-04-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i marts 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 454,1 mia. kr.

20-03-2019

Den økonomiske politik skal bidrage til en balanceret vækst

Danmarks Nationalbank

​Dansk økonomi er i en højkonjunktur. Der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men lønningerne stiger fortsat kun behersket. Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et lidt roligere tempo i de kommende år. Stærke økonomiske balancer giver begrundet håb om, at højkonjunkturen ikke følges af en dyb lavkonjunktur, som vi så det i 2000'erne. Det konkluderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, hvor der ventes en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,7 pct. i år og næste år, mens væksten ventes at blive 1,6 pct. i 2021.

04-03-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2019 forøget med 14 mio. kr. til 455,6 mia. kr.

25-02-2019

Mobilbetalinger mellem privatpersoner er billigst for samfundet

Danmarks Nationalbank

​Mobilbetalinger er den billigste betalingsform, når der ses på de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem privatpersoner. Det skyldes bl.a., at det er blevet meget udbredt at benytte mobilbetalinger, når regnskabet mellem to personer skal gøres op. Det viser nye analyser, der er baseret på Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark.

04-02-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2019

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2019 formindsket med 3,5 mia. kr. til 455,5 mia. kr.

30-01-2019

Ny chef for Økonomi og Pengepolitik

Danmarks Nationalbank

​Danmarks Nationalbank har ansat Signe Krogstrup som vicedirektør og chef for afdelingen Økonomi og Pengepolitik med virkning fra 1. juni 2019.

03-01-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr.

04-12-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2018 formindsket med 0,3 mia. kr. til 467,3 mia. kr.

30-11-2018

Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

Danmarks Nationalbank

​Efter en lang periode med lave renter og lempelige finansielle betingelser, er der grobund for, at bankerne tager større risici, når de bevilger lån. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

02-11-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i oktober 2018 formindsket med 298 mio. kr. til 467,6 mia. kr.

29-10-2018

Tidspunkt for offentliggørelser ændres som følge af tilslutning til Target2-Securities

Danmarks Nationalbank

Offentliggørelse af den daglige nettostilling og de månedlige tal for valutareserven sker med virkning fra i dag kl. 17 i stedet for kl. 16, som hidtil har været praksis. Tidspunktet ændres, som følge af at danske kroner i dag bliver tilsluttet Target2-Securities, T2S.

02-10-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

24-09-2018

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Danmarks Nationalbank

​De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem husholdninger og virksomheder udgjorde i 2016 i alt ca. 11 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af bruttonationalproduktet. Det er næsten en halvering i forhold til 2009.

12-09-2018

Dansk økonomi i fremgang uden tegn på væsentlige ubalancer

Danmarks Nationalbank

​Dansk økonomi befinder sig i øjeblikket i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang, og det er sket, uden at der er opbygget væsentlige ubalancer. Siden foråret 2013 er der kommet flere i arbejde måned efter måned, og ledigheden er faldet. Presset på arbejdsmarkedet er dermed forstærket. Samlet set er beskæftigelsen steget med 200.000 personer, hjulpet af tidligere vedtagne reformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

06-09-2018

Cyberrobusthed i finanssektoren

Danmarks Nationalbank

​De fleste kerneaktører i den finansielle sektor vurderer, at de har løftet deres cyberrobusthedsniveau siden 2016. Få kerneaktører i sektoren har ikke forbedret deres niveau. Det viser resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der følger op på en lignende undersøgelse gennemført i 2016.

04-09-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr.

31-08-2018

Dagens forsinkelse i udbetaling af løn og overførsler

Danmarks Nationalbank

​Årsagen skyldes en parameteropsætning i Nationalbankens it-system Kronos.

20-08-2018

Nationalbankens nye betalingssystem for den finansielle sektor er sat i drift

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken har i weekenden udskiftet det mest centrale betalingssystem i den danske finansielle infrastruktur, og mandag den 20. august er første bankdag med det nye system.