Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
03-07-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juni 2018 formindsket med 3 mio. kr. til 468,1 mia. kr.

21-06-2018

Nationalbanken åbner døren for udstilling om de første 200 år

Danmarks Nationalbank

04-06-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr.

31-05-2018

Stigende risikovillighed i dele af banksektoren

Danmarks Nationalbank

​De mellemstore banker har lempet kreditstandarderne over for erhverv over en lang periode, og udlånsvæksten hos nogle mellemstore banker er høj. Det konkluderer Nationalbanken i sin analyse Finansiel Stabilitet.

02-05-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr.

04-04-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i marts 2018 formindsket med 80 mio. kr. til 466,9 mia. kr.

14-03-2018

Moderat højkonjunktur i dansk økonomi - pres på arbejdsmarkedet tager til

Danmarks Nationalbank

​Opsvinget i dansk økonomi er fortsat i anden halvdel af 2017, og der er taget hul på en højkonjunktur. Presset på arbejdsmarkedet er taget til, men fremgangen er indtil videre afbalanceret.

14-03-2018

Nationalbankens årsrapport og bestyrelse

Danmarks Nationalbank

​Nationalbankens regnskab for 2017 viser et underskud på 254 mio. kr. mod et overskud på 3.928 mio. kr. i 2016. En væsentlig del af underskuddet skyldes, at en stor del af valutareserven er placeret til negative renter.

02-03-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr.

21-02-2018

Ny leverandør af danske pengesedler er valgt

Danmarks Nationalbank

​Franske Oberthur Fiduciaire SAS er valgt som leverandør af danske pengesedler fra 2018.

15-02-2018

Nationalbanken har afsluttet kurssikring af dollars til køb af kampfly

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken indledte kort efter årsskiftet arbejdet med at kurssikre Forsvarets betalinger på samlet 3,7 mia. US dollar i forbindelse med købet af 27 nye kampfly. Arbejdet blev afsluttet i januar.

08-02-2018

Nationalbanken og den finansielle sektor opruster på cyberområdet

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken vil øge cyberrobustheden i særligt den mest kritiske del af den finansielle infrastruktur i Danmark. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor blevet enige om at etablere et dansk red team-testprogram.

02-02-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr.

03-01-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2017 forøget med 4,2 mia. kr. til 468,4 mia. kr.

04-12-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2017 formindsket med 114 mio. kr. til 464,2 mia. kr.

29-11-2017

Hensigtserklæring for efterlevelse af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Danmarks Nationalbank

29-11-2017

Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Danmarks Nationalbank

21-11-2017

Nordisk cyberkonference skal sikre videndeling

Danmarks Nationalbank

​Cyberangreb kan true stabiliteten i det finansielle system, og derfor er bekæmpelse af cyberkriminalitet en central opgave for Nationalbanken. Nationalbanken øger, i samarbejde med de øvrige nordiske centralbanker, fokus på den kritiske finansielle infrastruktur med en ny årlig cyberkonference – der holdes første gang 21. november.

20-11-2017

Anbefaling til afviklingsplaner for systemisk vigtige finansielle koncerner

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken skriver i en anbefaling, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier.

02-11-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr.

03-10-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i september 2017 formindsket med 0,12 mia. kr. til 464,3 mia. kr.

13-09-2017

Solidt opsving i gang, men vigtigt at undgå overophedning

Danmarks Nationalbank

​Nationalbanken forventer en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 2,3 pct. i år. I 2018 og 2019 ventes en vækst på henholdsvis 1,8 og 1,7 pct.

04-09-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr.

02-08-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2017

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i juli 2017 formindsket med 0,05 mia. kr. til 463,9 mia. kr.