Pressemeddelelser

Publiceret Download Titel
03-01-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr.

16-12-2016

Nationalbanken støtter professorater

Danmarks Nationalbank

​Danmarks Nationalbank har besluttet at give økonomisk støtte til to professorater inden for nationaløkonomi som led i markeringen af bankens 200-års jubilæum i 2018.

07-12-2016

Dansk økonomi på vej ind i højkonjunktur

Danmarks Nationalbank

​Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) skønnes til 1,0 pct. i år, mens der i de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,4 pct. og 1,5 pct. Det er lidt mindre end i den seneste prognose fra september.

02-12-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2016

Danmarks Nationalbank

​Valutareserven er i november 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

02-11-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i oktober 2016 forøget med 0,1 mia. kr. til 449,9 mia. kr.

10-10-2016

Nationalbanken og IMF fornyer bilateral låneaftale på 39,5 mia. kr.

Danmarks Nationalbank

04-10-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i september 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

14-09-2016

2025-forhandlinger bør fokusere på at gøre dansk økonomi mere robust

Danmarks Nationalbank

Første halvdel af 2016 har budt på en fortsættelse af den fremgang i økonomien, som har præget Danmark siden 2013. Nationalbanken forventer en fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) på 0,9 pct. i år, mens der de kommende to år er udsigt til en stigning på henholdsvis 1,5 pct. og 1,8 pct.

02-09-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i august 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr.

02-08-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i juli 2016 formindsket med 2,4 mia. kr. til 449,9 mia. kr.

04-07-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i juni 2016 forøget med 25,4 mia. kr. til 452,3 mia. kr.

23-06-2016

Ny rapport om kontante betalingers fremtid

Danmarks Nationalbank

Betalingsrådet offentliggør i dag rapporten Kontanters rolle i samfundet.

15-06-2016

Dansk økonomi er bedre end sit rygte

Danmarks Nationalbank

Fremadrettet ventes en vis genopretning af produktivitetsvæksten, og fremgangen i det reale BNP skønnes at blive 1,0 pct. i 2016 stigende til 1,6 pct. i 2017 og 1,8 pct. i 2018.

02-06-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i maj 2016 forøget med 23,4 mia. kr. til 426,9 mia. kr.

24-05-2016

Tilpasning af penge- og realkreditinstitutternes kontoforhold i Nationalbanken (Foliorammer)

Danmarks Nationalbank

Penge- og realkreditinstitutternes foliorammer justeres med virkning fra 27. maj 2016. Den samlede folioramme holdes uændret på omkring 31 mia. kr.

19-05-2016

Mint of Finland valgt til at producere danske mønter fra 2017

Danmarks Nationalbank

03-05-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i april 2016 formindsket med 8,8 mia. kr. til 403,5 mia. kr.

08-04-2016

Valg til Nationalbankens repræsentantskab

Danmarks Nationalbank

04-04-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i marts 2016 formindsket med 9,2 mia. kr. til 412,4 mia. kr.

16-03-2016

Udsigt til fortsat fremgang på arbejdsmarkedet

Danmarks Nationalbank

Nationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,3 pct. i 2016 stigende til 1,8 pct. i både 2017 og 2018. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,6 pct. i 2016, 1,8 pct. i 2017 og 1,8 pct. i 2018.

16-03-2016

Nationalbanken fik overskud på 3,6 mia. kr. i 2015

Danmarks Nationalbank

Nationalbankens regnskab for 2015 viser et overskud på 3,6 mia. kr. En væsentlig del af overskuddet kommer fra presset mod kronen i begyndelsen af 2015, som gav Nationalbanken en indtjening på godt 2 mia. kr.

10-03-2016

Nationalbankens rentesatser fastholdes

Danmarks Nationalbank

Den Europæiske Centralbank, ECB, har nedsat renten på indlånsfaciliteten med 10 basispoint til -0,40 pct. Nationalbanken fastholder udlånsrenten, indskudsbevisrenten, foliorenten og diskontoen.

02-03-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i februar 2016 formindsket med 8,2 mia. kr. til 421,5 mia. kr.

24-02-2016

Statens låntagning og gæld 2015

Danmarks Nationalbank

Efter overskud på statens finanser faldt statsgælden i 2015 til 445 mia. kr., svarende til 22 pct. af BNP. Det fremgår af publikationen 'Statens låntagning og gæld 2015', som Nationalbanken har offentliggjort i dag.

02-02-2016

Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2016

Danmarks Nationalbank

Valutareserven er i januar 2016 formindsket med 7,8 mia. kr. til 429,7 mia. kr.