Sedler og mønter i tal


Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 70,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,0 pct. i forhold til 2015. Antallet af sedler steg fra 169,3 mio. stk. i 2015 til 172,5 mio. stk. i 2016

Antallet af registrerede falske sedler faldt fra 1.461 stk. i 2015 til 880 stk. i 2016. Af de registrerede sedler blev 859 stk. fundet i omløb.

Seddelomløbet i 2016

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*

Mio. kr.


34.803

​17.286​6.353​4.626​1.253​64.915
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2016 398,7 mio. kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 31. december 2016 193,1 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2016*
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**

Mio. kr.
​2.546​1.204
601

542

366
​187​6.010
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2016 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,3 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (46,3 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (99,1 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,9 mio. kr.).
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 2-3 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.