Betalingsrådets publikationer


Betalingsrådet udgiver løbende publikationer om betalingsområdet. Disse publikationer offentliggøres på denne side.

Ny serie af analyser

Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark
Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.

 

25. august 2016 - Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet

Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om nye aktører på betalingsmarkedet i Danmark og i udlandet. De omfatter et bredt spektrum af virksomheder, lige fra små nystartede fintech-virksomheder til store, globale teknologivirksomheder, som har valgt at udvide deres forretningsområde til betalinger. Rapporten konkluderer bl.a., at disse aktører endnu ikke har fået fodfæste på det danske betalingsmarked, men at særligt nogle af de udenlandske virksomheder har potentiale til at spille en rolle også her i landet. I Danmark har nye aktører primært haft fokus på tjenester, der leveres i tilknytning til betalinger, fx digitale kassesystemer, løsninger, der erstatter kvitteringer på papir, og elektroniske fakturaer, der indlæses automatisk i betalers økonomisystem.

Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet 

23. juni 2016 – Rapport om kontanters rolle i samfundet

Danskerne bruger i dag relativt færre kontanter i butikkerne end for bare få år siden. Nye betalingsløsninger vinder hurtigt frem og har potentiale til at være et alternativ til kontanter. Om end Danmark ikke er på vej mod at blive et kontantfrit samfund, så vil udviklingen fortsætte mod et samfund, hvor kontanter fylder mindre som betalingsmiddel. Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om kontanters rolle i samfundet.

Rapport om kontanters rolle i samfundet 

27. maj 2015 - Rapport om betalinger mellem virksomheder

Betalingsrådet har offentliggjort en analyse af betalinger mellem virksomheder, de såkaldte B2B-betalinger. Analysen er den første af sin art i Danmark og er bl.a. baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske virksomheder. Analysen blev præsenteret på et seminar 27. maj arrangeret af DI på vegne af Betalingsrådet.

Rapport om betalinger mellem virksomheder

7. marts 2014 - Rapporter fra Betalingsrådet
Rapporterne er udarbejdet af to arbejdsgrupper, som Betalingsrådet nedsatte i efteråret 2013. Betalingsrådet har drøftet rapporterne og offentliggjorde 25. februar 2014 sine anbefalinger til danske holdninger i forbindelse med den videre behandling af forslagene.

Rapport vedrørende bestemmelser om tredjepartsadgang i forslag til revideret betalingstjenestedirektiv

Rapport vedrørende forslag til EU-forordning om interbankgebyrer

Betalingsrådets anbefalinger vedrørende forslag til EU-regulering

11. november 2013 - Rapport om nye betalingsløsninger

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra deltagerne i Betalingsrådet samt andre interessenter og eksperter på betalingsområdet i Danmark. Betalingsrådet håber, at rapportens analyser og resultater kan bidrage til en konstruktiv debat om fremtidens betalingsløsninger for danskerne.​

Betalingsrådets rapport om betalingsmarkedet i Danmark med fokus på nye betalingsløsninger, der anvendes i forretninger og på internettet.

Betalingsrådets årsberetninger

 

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2013