Udgivelser fra Betalingsrådet


Abstract icon Betalingsrådet udgiver løbende analyser, udtalelser og anbefalinger om betalingsområdet. Alle udgivelser fra Betalingsrådet er samlet på denne side.

2019

Internetforretninger skal være særligt opmærksomme på nye EU-regler for betalinger

I udtalelsen opfordrer Betalingsrådet til opmærksomhed på nye EU-regler om brug af stærk kundeautentifikation for betalinger. Reglerne træder i kraft 14. september 2019, og især internetforretninger bør være opmærksomme på de nye krav til sikkerhed ved betalinger. I udtalelsen beskrives de nye regler, og hvad de kommer til at betyde for bl.a. forretninger og erhvervsdrivende.

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Denne analyse præsenterer de marginale samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem husholdninger og virksomheder, såkaldte C2B-betalinger. Analysen dækker kontanter samt betalingskort.

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Analysen præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem forretninger og virksomheder i Danmark.
De hyppigst anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger, som er omfattet af analysen, er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, kortbetalinger samt gentagne opkrævninger.

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Analysen præsenterer for første gang de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem privatpersoner, såkaldte P2P-betalinger. Analysen omfatter de tre mest udbredte betalingsformer til betalinger mellem privatpersoner: mobilbetalinger, kontantbetalinger samt kontooverførsel i net- eller mobilbanken.

2018

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark
Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.

2016 

Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet

Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om nye aktører på betalingsmarkedet i Danmark og i udlandet. De omfatter et bredt spektrum af virksomheder, lige fra små nystartede fintech-virksomheder til store, globale teknologivirksomheder, som har valgt at udvide deres forretningsområde til betalinger. Rapporten konkluderer bl.a., at disse aktører endnu ikke har fået fodfæste på det danske betalingsmarked, men at særligt nogle af de udenlandske virksomheder har potentiale til at spille en rolle også her i landet. I Danmark har nye aktører primært haft fokus på tjenester, der leveres i tilknytning til betalinger, fx digitale kassesystemer, løsninger, der erstatter kvitteringer på papir, og elektroniske fakturaer, der indlæses automatisk i betalers økonomisystem.

Rapport om kontanters rolle i samfundet

Danskerne bruger i dag relativt færre kontanter i butikkerne end for bare få år siden. Nye betalingsløsninger vinder hurtigt frem og har potentiale til at være et alternativ til kontanter. Om end Danmark ikke er på vej mod at blive et kontantfrit samfund, så vil udviklingen fortsætte mod et samfund, hvor kontanter fylder mindre som betalingsmiddel. Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om kontanters rolle i samfundet.

2015

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Betalingsrådet har offentliggjort en analyse af betalinger mellem virksomheder, de såkaldte B2B-betalinger. Analysen er den første af sin art i Danmark og er bl.a. baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske virksomheder. Analysen blev præsenteret på et seminar 27. maj arrangeret af DI på vegne af Betalingsrådet.

  

Tidligere udgivelser fra Betalingsrådet