Kronos2


Abstract icon Kronos2 er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) for betalinger i danske kroner og et system til håndtering af de pengepolitiske instrumenter (GCSD-system)

Kronos2 er et centralt omdrejningspunkt i dansk betalingsformidling. Det benyttes af Nationalbankens kontohavere og anvendes primært til at gennemføre store tidskritiske betalinger, enten som kunde- eller interbankbetalinger. Desuden benyttes Kronos2 til afvikling af de pengepolitiske instrumenter i Danmark, samt til afvikling af betalinger i danske kroner for andre afviklingssystemer i den danske betalingsinfrastruktur.

Via Kronos2 kan deltagerne udføre en række forskellige funktioner, herunder indtaste betalinger, overføre likviditet til afviklingskonti, se posteringer på egne konti og følge med i bl.a. afviklingen af Sumclearingen, IntradagclearingenStraksclearingen og VP-afviklingen. Endvidere kan deltagerne modtage nyheder, få historiske posteringsdata og administrere anvendelsen af sikkerhedsstillelse.

Kronos2 er åbent for betalinger på alle danske bankdage i tidsrummet kl. 7.00-16.45. Desuden er systemet åbent kl. 17.30 for overførsler til afviklingskonti til brug for nattens afviklinger i detailbetalingsafviklingssystemerne og VP-afviklingen.

Alle foliokontohavere i Nationalbanken skal deltage i Kronos2. Regler og bestemmelser for kontohaverne fremgår af Kontobestemmelserne.

Priser
Ifølge Nationalbankens prispolitik for Kronos2 opkræves Nationalbankens eksterne omkostninger til drift mv. af Kronos2 hos deltagerne, mens Nationalbankens interne omkostninger afholdes af Nationalbanken.

Statistik på Kronos2 betalinger

Figur 1: Værdien af kundebetalinger og øvrige interbankbetalinger i Kronos2

Graf1 dk1.png

Kundebetalinger (MT103) er betalinger fra en bank til en kunde.

Øvrige interbankbetalinger (MT202) er betalinger imellem banker.


Figur 2: Antallet af transaktioner pr. bankdag i Kronos2

Graf2 dk2.png


Vejledninger

Kronos2 vejledninger findes på Nationalbankens ekstranet på Microsoft Teams.

Kronos2

De fleste banker - herunder alle større banker - samt realkreditinstitutter i Danmark har konto i Nationalbanken, på samme måde som privatpersoner har konto i en privat bank. Nationalbanken fungerer således som bankernes bank for betalinger i danske kroner, hvor Kronos2 er bankernes netbank.​