Overvågning af Kronos2


Abstract icon Nationalbanken overvåger betalingssystemet Kronos2, der anvendes til enkeltvis og øjeblikkelig afvikling af store og tidskritiske betalinger i danske kroner. Der udarbejdes bl.a. vurderinger af Kronos2 i forhold til internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af Kronos2 sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter

En vigtig del af Nationalbankens overvågning af Kronos2 består i at vurdere, hvorvidt Kronos2 opfylder internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer. Der er senest udarbejdet en vurdering af Kronos2 i 2021. 

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af Kronos2 i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Kronos2

Kronos2 er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger i danske kroner. Systemet anvendes bl.a. til afvikling af pengepolitiske transaktioner, interbankbetalinger og afvikling af betalinger i andre systemer i den finansielle infrastruktur, herunder Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen, ES-CPH-afviklingen og CLS.

Kronos2 er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling, og det er derfor vigtigt, at Kronos2 fungerer sikkert og effektivt.