Overvågning af Kronos2


Abstract icon Nationalbanken overvåger betalingssystemet Kronos2, der anvendes til enkeltvis og øjeblikkelig afvikling af store eller tidskritiske betalinger i danske kroner. Der udarbejdes bl.a. vurderinger af Kronos2 i forhold til internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af Kronos2 sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter

En vigtig del af Nationalbankens overvågning af Kronos2 består i at vurdere, hvorvidt Kronos2 opfylder internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer. Der er senest udarbejdet en vurdering af Kronos i 2016. Kronos blev udskiftet med Kronos2 20. august 2018. Kronos2 er designet med henblik på at efterleve internationale standarder. Der vil blive udarbejdet en samlet vurdering af Kronos2.

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af Kronos2 i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Kronos2

Kronos2 er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger i danske kroner. Systemet anvendes bl.a. til afvikling af pengepolitiske transaktioner, interbank- betalinger og afvikling af betalinger i andre systemer i den finansielle infrastruktur, herunder Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen, VP-afviklingen og CLS.

Kronos2 er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling, og det er derfor vigtigt, at Kronos2 fungerer sikkert og effektivt.