Overvågning af detailbetalinger


Abstract icon Nationalbanken overvåger systemerne Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der er den finansielle sektors systemer til clearing og afvikling af detailbetalinger i danske kroner. Overvågningen af systemerne sker med udgangspunkt i internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen sker med udgangspunkt i internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter
En vigtig del af Nationalbankens overvågning af de danske detailbetalingssystemer består i at vurdere, hvorvidt systemerne opfylder internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer. Den seneste vurdering af systemerne mod internationale standarder er offentliggjort maj 2018.

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er de danske systemer til afvikling og clearing af detailbetalinger i danske kroner. Systemerne ejes af Finans Danmark, mens Mastercard er operatør.