Overvågning af internationale systemer


Abstract icon Nationalbanken bidrager til andre centralbankers overvågning af internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. Nationalbanken er medovervåger af det internationale valutaafviklingssystem, CLS, samt eurosystemets Target2 og Target2-Securities, T2S, som anvendes til afvikling af hhv. betalinger i euro og værdipapirhandler i euro og danske kroner.

Overvågningen af CLS, Target2 og T2S sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.
 
CLS
Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, er hovedovervåger af CLS. Centralbankerne for de tilsluttede valutaer, herunder Nationalbanken, er medovervågere af CLS og deltager i CLS Oversight Committee. Overvågningssamarbejdet er formaliseret i Protocol for the Cooperative Oversight Arrangement of CLS. Nationalbankens overvågning har fokus på forhold, der har betydning for afviklingen af handler i danske kroner.

Target2 og T2S
Den europæiske centralbank (ECB), er hovedovervåger af Target2 og T2S. Nationalbanken er medovervåger af systemerne. For Target2 har Nationalbanken ansvaret for overvågning af de danske komponenter af Target2, herunder den danske tilslutning til systemet og den nationale helpdesk for danske deltageres henvendelser. For T2S deltager Nationalbanken på linje med de øvrige centralbanker, der er tilsluttet afviklingsplatformen. 

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af CLS, Target2 og T2S i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.