Overvågning af internationale systemer


Abstract icon Nationalbanken bidrager til andre centralbankers overvågning af internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. Nationalbanken er medovervåger af det internationale valutaafviklingssystem, CLS, samt eurosystemets system for betalinger i euro, Target2.

Overvågningen af CLS og Target2 sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.
 
CLS
Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System (FED), er hovedovervåger af CLS. Centralbankerne for de tilsluttede valutaer, herunder Nationalbanken, er medovervågere af CLS og deltager i CLS Oversight Committee. Overvågningssamarbejdet er formaliseret i Protocol for the Cooperative Oversight Arrangement of CLS. Nationalbankens overvågning har fokus på forhold, der har betydning for afviklingen af handler i danske kroner.

Target2
Den europæiske centralbank (ECB), er hovedovervåger af Target2. Nationalbanken er medovervåger af systemet, og har ansvaret for overvågning af de danske komponenter af Target2, herunder den danske tilslutning til systemet og den nationale helpdesk for danske deltageres henvendelser.  

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af CLS og Target2 i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.