Overvågning af ES-CPH-afviklingen


Abstract icon Nationalbanken overvåger ES-CPH-afviklingen, der er det danske system for afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger. Der udarbejdes bl.a. vurderinger af ES-CPH-afviklingen i forhold til de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af ES-CPH-afviklingen sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter

Euronext Securities Copenhagen er værdipapircentral for alle danske børsnoterede værdipapirer samt en række andre værdipapirer. Overvågningen af ES-CPH-afviklingen er primært rettet mod de af Euronext Securities Copenhagen's aktiviteter, som vedrører clearing, afvikling og registrering af værdipapirer. Den seneste vurdering fra februar 2016 er foretaget af VP. I juli 2020 godkendte Finanstilsynet Euronext Group’s køb af VP Securities, der nu hedder Euronext Securities Copenhagen.


Regulering af værdipapircentraler
Værdipapircentraler i EU reguleres efter den fælleseuropæiske regulering af værdipapircentraler, CSDR. VP ansøgte om licens under CSDR i maj 2017. Som en af de første værdipapircentraler i EU, fik VP tildelt sin CSDR-licens med virkning fra januar 2018.


Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af ES-CPH-afviklingen i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.

ES-CPH-afviklingen

ES-CPH-afviklingen er det danske system for afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger. Systemet varetages af Euronext Securities Copenhagen, der er en del af den paneuropæiske børs og markedsinfrastrukturkoncern, Euronext Group. Euronext har selskaber i en række europæiske lande, herunder værdipapircentraler i Norge, Portugal og Danmark.