Overvågning af VP-afviklingen


Abstract icon Nationalbanken overvåger VP-afviklingen, der er det danske system for afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger. Der udarbejdes bl.a. vurderinger af VP-afviklingen i forhold til de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af VP-afviklingen sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter

VP Securities er værdipapircentral for alle danske børsnoterede værdipapirer samt en række andre værdipapirer. Overvågningen af VP-afviklingen er primært rettet mod de af VP's aktiviteter, som vedrører clearing, afvikling og registrering af værdipapirer. Den seneste vurdering af VP mod de internationale standarder er offentliggjort i februar 2016.

Regulering af værdipapircentraler
Værdipapircentraler i EU reguleres efter den fælleseuropæiske regulering af værdipapircentraler, CSDR. VP ansøgte om licens under CSDR i maj 2017. Som en af de første værdipapircentraler i EU, fik VP tildelt sin CSDR-licens med virkning fra januar 2018.

Rapportering om overvågningen
Der redegøres for den løbende overvågning af VP-afviklingen i den årlige overvågningsrapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.

VP-afviklingen

VP-afviklingen er det danske system for afvikling af værdipapirhandler og periodiske betalinger. Systemet varetages af VP Securities A/S, der er værdipapircentral for alle danske børsnoterede værdipapirer samt en række andre værdipapirer.​