Overvågningspolitik


Abstract icon Nationalbanken overvåger systemisk vigtige finansielle markedsinfrastrukturer med udgangspunkt i internationale standarder. Nationalbankens overvågning er beskrevet i Nationalbankens overvågningspolitik.

Nationalbanken overvåger de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken bidrager desuden til andre centralbankers overvågning af internationale systemer, der har relevans i Danmark.

Overvågningens tilrettelæggelse

Nationalbankens overvågning sker med udgangspunkt i internationale standarder, som stiller krav til sikkerhed og effektivitet. Dvs. at driftsstabiliteten skal være høj, risici skal være begrænsede, og systemer/løsninger skal være tidssvarende og omkostningseffektive. Nationalbankens overvågning af de danske betalings- og afviklingssystemer sker med udgangspunkt i CPMI-IOSCO's principper for finansielle markedsinfrastrukturer. Principperne suppleres af forskellige uddybende retningslinjer på specifikke områder, bl.a. vedrørende cybersikkerhed. Nationalbankens overvågning af de vigtigste betalingsløsninger sker med udgangspunkt i ECB's harmoniserede overvågningsstandarder for betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, om de overvågede systemer og løsninger lever op til kravene i de internationale standarder. Endvidere følges udviklingen i systemerne og løsningerne løbende gennem indsamling af information og dialog med de ansvarlige. Nationalbanken foranlediger ændringer til systemerne og løsningerne, såfremt det findes nødvendigt.

Nationalbankens overvågning vedrører de overvågede systemers og løsningers indretning og funktion, og hvordan de fungerer i den samlede infrastruktur. Nationalbanken fører ikke tilsyn med de enkelte virksomheder i infrastrukturen.

Samarbejde med Finanstilsynet

Nationalbanken samarbejder med Finanstilsynet, når overvågningen berører forhold, hvor både Nationalbanken og Finanstilsynet har beføjelser. Samarbejdet er særligt tæt, når det gælder operationel risiko, herunder cyberrisiko. Finanstilsynet fører bl.a. it-tilsyn og sikrer, at lovkrav på dette område er overholdt, fx vedrørende it-sikkerhedsstyring. Nationalbankens vurdering af, om et system eller en betalingsløsning lever op til internationale standarders krav vedrørende it-sikkerhed og håndtering af operationel risiko, bygger så vidt muligt på Finanstilsynets observationer og konklusioner.

Rapportering om overvågningen

Nationalbanken redegør for den løbende overvågning i den årlige rapport, Overvågning af den finansielle infrastruktur.