Overvågning


Abstract icon Nationalbanken overvåger, at de systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer og de vigtigste betalingsløsninger er sikre og effektive. Det indebærer bl.a., at Nationalbanken udarbejder vurderinger af systemerne og løsningerne i forhold til internationale standarder. Resultaterne af overvågningen beskrives i den årlige overvågningsrapport.

Overvågningen indgår i det arbejde, Nationalbanken udfører for at bidrage til sikre betalinger og stabiliteten i det danske finansielle system. Nationalbanken overvåger, at de danske betalings- og afviklingssystemer og de vigtigste betalingsløsninger er sikre og effektive og lever op til internationale standarder. Desuden er Nationalbanken medovervåger af flere internationale systemer. Følgende systemer og løsninger overvåges af Nationalbanken:

  • Kronos2, der er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger
  • Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der er den finansielle sektors systemer til clearing og afvikling af detailbetalinger
  • ES-CPH-afviklingen, der er det danske system til afvikling af værdipapirhandler
  • CLS, der er et internationalt system til afvikling af valutahandler
  • Target2, der er det europæiske system til store, tidskritiske betalinger i euro
  • Target2Securities, T2S, som er det fælleseuropæiske system til afvikling af værdipapirer i euro og danske kroner
  • Betalingsløsningerne: Dankort, Betalingsservice og konto til konto-overførsler


 

Lovgrundlag for overvågningen

Nationalbankens overvågning af systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer er forankret i nationalbanklovens § 1, hvoraf det fremgår, at banken har som opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Denne formålsparagraf giver Nationalbanken hjemmel til at følge en målsætning om at bidrage til sikre og effektive danske betalings- og afviklingssystemer, herunder ved overvågning af systemerne.

Nationalbankens beføjelser til at overvåge betalingssystemer fremgår endvidere af kapitalmarkedsloven.

Kapitalmarkedsloven​