Overvågning


Nationalbanken overvåger, at de systemisk vigtige betalings- og afviklings- systemer og de vigtigste betalingsløsninger er sikre og effektive. Det indebærer bl.a., at Nationalbanken udarbejder vurderinger af systemerne og løsningerne i forhold til internationale standarder. Resultaterne af overvågningen beskrives i den årlige overvågningspublikation.

Overvågningen indgår i det arbejde, Nationalbanken udfører for at bidrage til sikre betalinger og stabiliteten i det danske finansielle system. Nationalbanken overvåger, at de danske betalings- og afviklingssystemer og de vigtigste betalingsløsninger er sikre og effektive og lever op til internationale standarder for finansielle markedsinfrastrukturer. Desuden er Nationalbanken medovervåger af flere internationale systemer. Følgende systemer og løsninger overvåges af Nationalbanken:

  • Kronos, der er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger
  • Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der er den finansielle sektors systemer til clearing og afvikling af detailbetalinger
  • VP-afviklingen, der er det danske system til afvikling af værdipapirhandler
  • CLS, der er et internationalt system til afvikling af valutahandler
  • Target2, der er det europæiske system til store, tidskritiske betalinger i euro
  • Betalingsløsningerne: Dankort, Betalingsservice og konto til konto-overførsler


 

Lovgrundlag for overvågningen

Nationalbankens overvågning af systemisk vigtige betalings- og afviklingssystemer er forankret i nationalbanklovens § 1, hvoraf det fremgår, at banken har som opgave at "opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Denne formålsparagraf giver Nationalbanken hjemmel til at følge en målsætning om at bidrage til sikre og effektive danske betalings- og afviklingssystemer, herunder ved overvågning af systemerne.

Nationalbankens beføjelser til at overvåge betalingssystemer fremgår endvidere af kapitalmarkedsloven.

Kapitalmarkedsloven​