Sikkerhedsstillelse


Abstract icon Nationalbanken yder kredit til kontohavere i Nationalbanken, primært penge- og realkreditinstitutter. Kredit kan være i form af pengepolitiske lån, lån til kontantdepoter og intradag-kredit i kroner. Ved alle former for kredit kræver Nationalbanken sikkerhed. Reglerne herfor fremgår af Nationalbankens kontobestemmelser. Nedenfor gennemgås kort de ordninger, som kontohaverne kan benytte til at stille sikkerhed.

​​​​Traditionel pantsætning
Kontohaverne kan stille sikkerhed for alle typer af kredit i danske kroner ved traditionel pantsætning af værdipapirer. Sikkerhedsstillelse i form af værdipapirer sker ved overførsel af værdipapirer til et sikkerhedsstillelsesdepot i VP Securities pantsat til Nationalbanken. På baggrund af de pantsatte værdipapirer​ tildeles kontohaveren en trækningsret for kredit i danske kroner svarende til belåningsværdien heraf.

Andre former for sikkerhedsstillelse
Ved intradag-kredit i danske kroner har kontohaverne også mulighed for at stille sikkerhed på andre måder end ved traditionel pantsætning. Det kan bl.a. ske ved brug af:

  • Indskudsbeviser - Kontohaverens beholdning af indskudsbeviser indgår automatisk i trækningsretten for intradag-kredit i danske kroner.
  • Sikkerhedsretten - Kontohaverne kan stille værdipapirer i et eller flere værdipapirdepoter i VP Securities, typisk handelsdepotet, som sikkerhed for intradag-kredit i kroner. For mere information se "Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank", som er en del af Nationalbankens kontobestemmelser.
  • T2S-Auto-collateral - Kontohaver kan optage intradag-lån i danske kroner til brug for køb af værdipapirer og gennemførelse af periodiske betalinger på T2S mod sikkerhed i de indkøbte eller øvrige belånbare værdipapirer. For mere information se "Bestemmelser for anvendelse af T2S-Autocollaterallån i danske kroner i Danmarks Nationalbank", der er en del af Nationalbankens kontobestemmelser.
  • Scandinavian Cash Pool - Likviditet i én skandinavisk centralbank kan bruges som sikkerhed for intradag-kredit i en anden skandinavisk centralbank. 

Værdipapirer til belåning i euroområdet
Obligationer udstedt gennem VP Securities, der opfylder ECB's krav til belånbarhed, kan anvendes som sikkerhed i euroområdet, når de er godkendt og opført på ECB's liste over belånbare værdipapirer. Værdipapirerne skal godkendes af centralbanken i det land, hvor værdipapirerne er optaget til notering, dvs. Danmarks Nationalbank for værdipapirer optaget til notering på NASDAQ OMX København.