Finansiel Stabilitet

Et af Nationalbankens tre overordnede formål er at bidrage til at sikre stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektive formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning. Nationalbankens vurdering af den finansielle stabilitet kan læses i publikationsserien Finansiel stabilitet. Ud over analyser indeholder publikationerne konkrete anbefalinger til relevante aktører, som Nationalbanken løbende følger op på.