Cyberpublikationer fra Nationalbanken


Abstract icon Nationalbanken var blandt de første centralbanker til at sætte cyberrisici og øget cyberrobusthed på dagsordenen. Tidligere analyser og publikationer fra Nationalbanken kan findes her.

​TIBER-DK:

TIBER-DK General Implementation Guide
Det danske red-team testforløb, TIBER-DK, er bl.a. baseret på ECB's "TIBER-EU framework" samt erfaringer fra de første TIBER-DK tests. I denne publikation finder du den seneste opdaterede implementeringsguide "TIBER-DK framework version 2.0".

Kort om TIBER-DK
Kort fortalt handler TIBER-DK om at lære mere om, hvordan de enkelte organisationer beskytter deres samfundskritiske aktiviteter mod cyberangreb, hvordan de opdager, at de bliver angrebet, og sidst men ikke mindst, hvordan de reagerer på cyberangrebet og stopper det.

Experience from Denmark: TIBER Tests Add Great Value
Danmarks Nationalbank var blandt de første centralbanker i verden til at etablere et red-team testforløb med henblik på at øge cyberrobustheden i den finansielle sektor. I denne artikel kan du læse mere om vores erfaringer med TIBER tests.

Undersøgelse af cyberrobusthed
Danmarks Nationalbank har undersøgt cyberrobustheden hos kerneaktører i den finansielle sektor i Danmark. Deltagerne omfatter bl.a. de store banker og realkreditinstitutter, samt centrale infrastrukturselskaber. Her kan du læse mere om de enkelte undersøgelser.  

One way to better cyber resilience in the financial sector: The Danish approach
Den øgede cybertrussel i den danske finansielle sektor krævede handling fra Danmarks Nationalbank for at opretholde finansiel stabilitet i Danmark. I denne artikel redgøres for flere af de omfattende initiativer som Nationalbanken har igangsat for at øge cyberrobustheden i den finansielle sektor.

Cyberangreb udgør en systemisk risiko for den finansielle stabilitet
Cyberangreb kan ramme den enkelte bank, men kan også blive systemiske og skabe ustabilitet i hele sektoren. Et angreb bliver systemisk, når det eskalerer fra en begræn­set teknisk og forretningsmæssig påvirkning til at påvirke sektoren som helhed samt den finansielle stabilitet og realøkonomien. Læs analysen her.

Cyberrisiko som trussel mod finansiel stabilitet
Cyberangreb mod systemisk vigtige finansielle institutioner i Danmark kan have konsekvenser, som svækker hele den finansielle stabilitet. I denne artikel (side 69-72) kan du læse nærmere om både direkte og afledte effekter ved et cyberangreb og ligeledes, hvorfor den øgede cyberrisiko potentiel truer hele den finansielle sektor.