FSOR's formål


Abstract icon FSOR er et frivilligt, men forpligtigende privat/offentligt samarbejdsforum i den finansielle sektor, hvis formål er at øge den operationelle robusthed på tværs af sektoren, herunder robustheden over for cyberangreb.

I den finansielle sektor i Danmark er der stor fokus på at øge den operationelle robusthed herunder at være robust overfor cyberangreb. Både i de enkelte institutioner, på sektorniveau og på nationalt plan arbejdes der i fællesskab på at håndtere cyberrisici. 

Alle aktører i det finansielle økosystem er individuelt ansvarlige for at sikre, at de har et tilstrækkeligt højt cyberrobusthedsniveau, og at de lever op til kravene i gældende standarder og i lovgivningen. Det inkluderer også styring af de risici, som den enkelte aktør påfører andre dele af systemet.

De tekniske og finansielle sammenhænge medfører, at cyberangreb kan sprede sig på tværs af institutioner og systemer. Endvidere er nogle initiativer så ressourcetunge, at de kun kan løftes i fællesskab. Derfor giver det mening både for den enkelte institution og for samfundet, at sektoren i tillæg til det individuelle arbejde også adresserer de operationelle risici, herunder cyberrisici, i fællesskab i FSOR. 

Cyberangreb udgør en systemisk risiko for den finansielle stabilitet
Cyberangreb kan ramme de enkelte institutioner, men kan også sprede sig og blive systemisk og skabe ustabilitet i hele sektoren. Et angreb bliver systemisk, når det eskalerer fra en begrænset teknisk og forretningsmæssig påvirkning til at have effekt på hele samfundet, jf. nedenstående figur. Det sker fx, når angrebet rammer samfundskritiske funktioner, påvirker tilliden til den finansielle sektor, eller ved at de økonomiske tab i forbindelse med angrebet når en størrelsesorden, hvor det finansielle system ikke er i stand til at absorbere dem.
CYBERSIKKERHED I DEN FINANSIELLE SEKTOR

Den danske finansielle sektor har i flere år arbejdet målrettet med at øge den operationelle robusthed.

Selvom det er de finansielle institutioners eget ansvar at sikre stabil drift og operationel robusthed, er institutionerne indbyrdes forbundne. Derfor er samarbejde på tværs af sektoren nødvendigt, og det er baggrunden for, at FSOR blev etableret i 2016.

FSOR arbejder med initiativer på tre overordnede indsatsområder:

  • Styrket sektorsamarbejde og forbedrede handlemuligheder for de enkelte aktører
  • Stærkere nationalt og internationalt samarbejde med relevante interessenter
  • Øget opmærksomhed og viden om cybersikkerhed.