FSOR's medlemmer


Abstract icon FSOR-medlemmerne er den finansielle sektors mest centrale deltagere. Det gælder de største og systemisk vigtige banker, datacentralerne og de virksomheder, der ejer infrastrukturen. Derudover deltager interesseorganisationer og centrale myndigheder.