Publikationer fra FSOR


Abstract icon I Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, arbejder den finansielle sektor for at øge sektorens operationelle robusthed, herunder cyberrobustheden. Efter afslutningen af hvert år berettes om fremdriften i dette fælles samarbejdsforum. Seneste udgivelse vedrørende 2021 – men også tidligere udgivelser – er tilgængelig her på siden.

Årsberetning 2021 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed

Fremdrift i cyberrobusthed i 2021 redegør for de resultater, der er opnået i 2021 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Du kan bl.a. læse om FSOR’s risikoanalyse, som sætter retningen for det fælles arbejde i FSOR, om et nyt værktøj for selvevaluering af cyberrobusthed og om test af FSOR’s kriseberedskab. I tillæg hertil berettes om test af forsvarsværnet over for cyberangreb i landets finansielle institutioner inden for rammen af TIBER-DK og Nationalbankens undersøgelse af cyberrobusthed i den finansielle sektor. Målet med tiltagene er at øge den operationelle robusthed i sektoren og derved fremme den finansielle stabilitet.

Risikoanalyse i den finansielle sektor
Nogle systemiske risici kan bedst adresseres i fællesskab. Den danske finansielle sektor har udviklet en metode til at prioritere det fælles arbejde med cyberrisici. Sektoren samarbejder om at identificere og adressere systemiske risici på et struktureret grundlag. Metoden øger cybersikkerheden både for den enkelte institution og for samfundet. Metoden kan også anvendes i andre sektorer end den finansielle.


Kommissorium for FSOR
FSOR's kommisorium har til opgave at
  • sikre et fælles overblik over operationelle risici, der kan ramme på tværs af sektoren og potentielt kan true den finansielle stabilitet i Danmark
  • beslutte og sikre gennemførelsen af fælles tiltag til at sikre den finansielle sektors robusthed over for store operationelle hændelser, herunder cyberangreb, og
  • skabe rammer for samarbejde og videndeling.