Publikationer fra FSOR


Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR bl.a. udsende årsberetninger. Disse udgivelser kan du finde via nedenstående links.

Årsberetning 2019 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed
Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2019 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Du kan bl.a. læse om tiltag i forbindelse med covid-19, en opdatering af FSOR’s risikoanalyse, revidering af kriseberedskabet, øget fokus på inddragelse af sektorens leverandører og samarbejde på tværs af kritiske sektorer i Danmark. I tillæg hertil berettes om test af forsvarsværnet over for cyberangreb i landets vigtigste banker og de essentielle dele af den finansielle infrastruktur inden for rammen af TIBER-DK. Målet med disse test er at øge cyberrobustheden i sektoren og derved fremme den finansielle stabilitet.