Publikationer fra FSOR


Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR bl.a. udsende årsberetninger. Disse udgivelser kan du finde via nedenstående links.

Årsberetning 2019 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed
Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2019 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Du kan bl.a. læse om tiltag i forbindelse med covid-19, en opdatering af FSOR’s risikoanalyse, revidering af kriseberedskabet, øget fokus på inddragelse af sektorens leverandører og samarbejde på tværs af kritiske sektorer i Danmark. I tillæg hertil berettes om test af forsvarsværnet over for cyberangreb i landets vigtigste banker og de essentielle dele af den finansielle infrastruktur inden for rammen af TIBER-DK. Målet med disse test er at øge cyberrobustheden i sektoren og derved fremme den finansielle stabilitet. 

Risikoanalyse i den finansielle sektor

Nogle systemiske risici kan bedst adresseres i fællesskab. Den danske finansielle sektor har udviklet en metode til at prioritere det fælles arbejde med cyberrisici. Sektoren samarbejder om at identificere og adressere systemiske risici på et struktureret grundlag. Metoden øger cybersikkerheden både for den enkelte institution og for samfundet. Metoden kan også anvendes i andre sektorer end den finansielle.