Publikationer fra FSOR


Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR løbende udsende rapporter og analyser i form af årsberetninger og også mere specifikke udgivelser, hvor der fokuseres på et interessant emne, der har været behandlet i FSOR. Udgivelserne kan du finde via nedenstående links.

​Årsberetning 2017 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed
Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2017 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Bl.a. kan du læse om bestræbelserne på at etablere et red team-testprogram for den finansielle sektor, ligesom du også kan få indblik i den test af kriseberedskabet, der blev gennemført i efteråret 2017.