Publikationer fra FSOR


Abstract icon Medlemmerne af Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR, har valgt, at der skal være åbenhed om det arbejde, der foregår i forummet. Derfor vil FSOR bl.a. udsende årsberetninger. Disse udgivelser kan du finde via nedenstående links.

Årsberetning 2020 for Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed

Årsberetningen redegør for de resultater, der er opnået i 2020 i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR. Du kan bl.a. læse om FSOR’s risikoanalyse, som sætter retningen for det fælles arbejde i FSOR, om kriseberedskabets situationsoverblik i forbindelse med coronavirus og om deltagelse i en kriseøvelse på tværs af de seks kritiske sektorer i Danmark. I tillæg hertil berettes om test af forsvarsværnet over for cyberangreb i landets finansielle institutioner inden for rammen af TIBER-DK og Nationalbankens undersøgelse af cyberrobusthed i den finansielle sektor. Målet med alle disse tiltag er at øge den operationelle robusthed i sektoren og derved fremme den finansielle stabilitet. 

Risikoanalyse i den finansielle sektor

Nogle systemiske risici kan bedst adresseres i fællesskab. Den danske finansielle sektor har udviklet en metode til at prioritere det fælles arbejde med cyberrisici. Sektoren samarbejder om at identificere og adressere systemiske risici på et struktureret grundlag. Metoden øger cybersikkerheden både for den enkelte institution og for samfundet. Metoden kan også anvendes i andre sektorer end den finansielle.