Undersøgelse af cyberrobustheden i den finansielle sektor


Abstract icon Alvorlige cyberangreb kan i værste fald true stabiliteten i den finansielle sektor. Et af Nationalbankens overordnede formål er at bidrage til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Derfor har Nationalbanken undersøgt cyberrobustheden hos kerneaktører ved en spørgeskemaundersøgelse i den finansielle sektor i Danmark. Undersøgelsen er foretaget i 2016 (resultater offentliggjort i 2017) og 2018. Den omfatter de store banker og realkreditinstitutter samt centrale infrastrukturselskaber i FSOR.