Hvilke sedler vil fortsat være gyldige?

Bortset fra 1000-kronesedlen fortsætter alle øvrige sedler fra den nuværende seddelserie med broer og oldtidskunst (2009-serien) med at være gyldige efter 31. maj 2025.


Den nuværende seddelserie er udsendt af Nationalbanken i 2009-2011. Sedlerne er designet af kunstneren Karin Birgitte Lund og har motiver af danske broer og oldtidsfund.

I 2020 kom 500-kronesedlen i en ny sikkerhedsopgraderet udgave, og fra februar 2024 er også 100- og 200-kronesedlen i den nuværende serie med broer og oldtidsfund (2009-serien) blevet sendt på gaden i opdaterede udgaver. I 2025 bliver 50-kronesedlen også sikkerhedsopgraderet. De sikkerhedsopgraderede udgaver kaldes 2009A-serien. Både gamle og nye udgaver af 2009-serien vil stadig være gyldige efter 31. maj 2025.

50-kronesedlen

50-kronesedlen blev udsendt i 2009 og har Sallingsundbroen og Skarpsalling-karret som motiver. Sallingsundbroen forbinder halvøen Salling med Limfjordsøen Mors. Broen blev indviet i 1978.

Skarpsalling-karret er et lerkar fra Skarpsalling i Himmerland, der blev fundet i et gravkammer af sten i 1891. Lerkarret blev skabt, da jættestuerne blev bygget omkring 3200 f.v.t. Karret er et af de fineste eksempler på keramisk formgivning og dekoration, som vi kender fra stenalderen i Danmark.

100-kronesedlen

100-kronesedlen blev udsendt i 2010 og har den gamle Lillebæltsbro og Hindsgavldolken som motiver.

Den gamle Lillebæltsbro forbinder Jylland og Fyn og blev indviet i 1935.

Hindsgavl-dolken blev fundet omkring 1867 på øen Fænø i Lillebælt over for Hindsgavl. Den er fra stenalderen, nærmere betegnet den sene del af dolktiden, 1900-1700 f.v.t. Hindsgavl-dolken er det fineste eksempel på dolktidens flinteteknik.

Fra februar 2024 og frem er en ny udgave af 100-kronesedlen blevet sendt i cirkulation. Den nye udgave (2009A-serien, øverst) ligner meget den foregående (2009-serien, nederst), som stadig er gyldig, men den har en række nye sikkerhedselementer. Læs mere om sikkerhedselementerne i sedler.

200-kronesedlen

200-kronesedlen blev udsendt i 2010 og har Knippelsbro og en bælteplade fra Langstrup som motiver.

Knippelsbro forbinder Slotsholmen og Christianshavn i København. Den første bro på dette sted blev bygget af Christian 4. i 1618-1620. Den nuværende Knippelsbro er den femte af sin slags og bygget i 1937.

Bæltepladen fra Langstrup i Nordsjælland blev fundet i en mose før 1880. Det er den største, helt bevarede bælteplade, der kendes fra den ældre bronzealder, ca. 1400 f.v.t. Den er dekoreret med cirkulære linjer og spiraler. Sådanne bælteplader blev båret af velstående kvinder foran i bæltet.

Fra februar 2024 og frem er en ny udgave af 200-kronesedlen sendt i cirkulation. Den nye udgave (2009A-seren, øverst) ligner meget den foregående (2009-serien, nederst), som stadig er gyldig, men den har en række nye sikkerhedselementer. Læs mere om sikkerhedselementerne i sedler.

500-kronesedlen

500-kronesedlen blev udsendt i 2011 og har Dronning Alexandrines Bro og bronzespanden fra Keldby som motiver.

Dronning Alexandrines Bro blev indviet i 1943. Broen over Ulvsund forbinder Kalvehave på Sydsjælland med Møn. Broen kaldes også Mønbroen.

Bronzespanden fra Keldby på Møn blev fundet i nærheden af ”Trehøje” før 1826 i forbindelse med pløjning. Spanden er fremstillet omkring år 300 f.v.t. Ornamentikken og formen har tydelige græske forbilleder, så spanden kan være fremstillet i Makedonien eller i de græske Sortehavskolonier.

Fra november 2020 og frem blev en ny udgave af 500-kronesedlen sendt i cirkulation. Den nye udgave (2009A-serien, øverst) ligner meget den foregående (2009-serien, nederst), som stadig er gyldig, men den har en række nye sikkerhedselementer. Læs mere om sikkerhedselementerne i sedler.

Grønland og Færøerne

I Grønland anvendes samme seddelserier som i Danmark. Når ældre danske pengesedler og den nuværende 1000-kroneseddel bliver ugyldige efter 31. maj 2025, bliver disse pengesedler således også ugyldige i Grønland.

Færøerne har deres egne pengesedler, som har samme værdi og format som de danske pengesedler. I lighed med Danmark er ældre færøske seddelserier også gyldigt betalingsmiddel på Færøerne. De færøske sedler er dog ikke gyldige som betalingsmiddel i Danmark, men kan ombyttes til danske sedler.

Indkaldelsen af danske pengesedler gør ikke de færøske seddelserier ugyldige.