Hvad skal jeg gøre med sedlerne?

Der er forskel på, hvordan du kan bruge de forskellige pengesedler og -serier i fx butikker, i kontantautomater og ved betalinger mellem borgere. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du har nogle af de pengesedler, der bliver ugyldige.


De ældre sedler og den nuværende 1000-kroneseddel bliver først ugyldige efter 31. maj 2025. Så du har god tid til at finde ud af, hvad du skal gøre med dine sedler. Afhængig af typen af sedler har du tre muligheder:

  • Du kan bruge sedlerne som normalt i butikker og i privat handel.
  • Du kan indsætte dem på din konto via kontantautomater.
  • Du kan indsætte dem på din konto i din egen bank.

Du kan læse mere om mulighederne for de enkelte typer af sedler nedenfor.

Du er naturligvis også velkommen til at beholde ældre pengesedler og 1000-kronesedler som samleobjekt. Du skal blot være opmærksom på, at de efter 31. maj 2025 er ugyldige som betalingsmiddel.

1000-kronesedler med broer og oldtidsfund (2009-serien)

Sedlen tilhører den nyeste seddelserie og er gyldig som betalingsmiddel indtil 31. maj 2025. Til og med denne dato kan du derfor bruge 1000-kronesedler i butikker, til betalinger mellem borgere, eller du kan indsætte dem på din konto via kontantautomater og i egen bank – på samme måde som du hidtil har kunnet.

I butikker og i privat handel:

Du kan som udgangspunkt bruge dine 1000-kronesedler i butikkerne. Vær opmærksom på, at butikker og andre erhvervsdrivende pga. hvidvaskreglerne ikke må modtage kontante betalinger på 15.000 kr. eller derover for varer eller tjenesteydelser. Det gælder, uanset om du betaler beløbet i kontanter på én gang eller i rater.

Du kan også bruge dine 1000-kronesedler i privat handel. Men du kan opleve, at mange privatpersoner enten ikke har tilstrækkelig med byttepenge, hvis du betaler med store sedler for små beløb, eller at de ikke ønsker at tage imod store beløb i kontanter men foretrækker en digital betaling eller kontooverførsel.

I kontantautomater:

I mange kontantautomater kan du ikke bare hæve, men også indsætte penge. Du kan derfor indsætte dine 1000-kronesedler på din konto via din banks kontantautomater. Vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor stort et beløb de enkelte automater kan tage imod.

I banker:

Du kan indsætte dine 1000-kronesedler på din konto i din egen bank. Der vil være forskel på, hvordan de enkelte banker i praksis tilbyder deres kunder at indsætte kontanter på deres konto. Se på din egen banks hjemmeside, hvordan din bank tilbyder at håndtere kontanter.

Vær opmærksom på, at din bank har pligt til at spørge ind til pengene, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Læs mere om, hvad du kan forvente i banken.

Sedler fra serien med portrætter og kirkekunst (1997-serien)

Sedler med portrætter og kirkekunst (1997-serien) er i princippet stadig gyldige som betalingsmiddel indtil 31. maj 2025. Men i praksis kan sedlerne i nogle tilfælde være svære at bruge som betalingsmiddel, da ikke alle er klar over, at de stadig er gyldige. Det kan derfor være en god idé at indsætte sedlerne på din bankkonto.

I butikker og i privat handel:

De fleste butikkers seddelscannere kan genkende sedler med portrætter og kirkekunst (1997-serien). Men du kan opleve, at butikspersonalet kan have svært ved at genkende pengesedlerne eller ikke er klar over, at de stadig er gyldige. Vær opmærksom på, at butikker og andre erhvervsdrivende ikke må modtage kontante betalinger på 20.000 kr. eller derover for varer eller tjenesteydelser. Det gælder, uanset om du betaler beløbet i kontanter på én gang eller i rater. Regeringen vil desuden fremsætte lovgivning om nedsættelse af kontantgrænsen i butikkerne fra de nuværende 20.000 kr. til 15.000 kr.

Bruger du sedlerne i privat handel, kan du opleve, at dem, du handler med, kan have svært ved at genkende pengesedler med portrætter og kirkekunst eller ikke er klar over, at de stadig er gyldige.

I kontantautomater:

I mange kontantautomater kan du ikke bare hæve, men også indsætte penge. De fleste automater er indstillet til at genkende sedler med portrætter og kirkekunst (1997-serien). Vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor stort et beløb de enkelte automater kan tage imod.

I banker:

Du kan indsætte dine sedler med portrætter og kirkekunst (1997-serien) på din konto i din egen bank. Der vil være forskel på, hvordan de enkelte banker i praksis tilbyder deres kunder at indsætte kontanter på deres konto. Se på din egen banks hjemmeside, hvordan din bank tilbyder at håndtere kontanter.

Vær opmærksom på, at din bank har pligt til at spørge ind til pengene, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Læs mere om, hvad du kan forvente i banken.

Sedler med portrætter og landskaber, portrætter og dyr samt ombytningsserien (serier fra 1944-1972)

Sedler fra ombytningsserien (1944-serien), sedler med hhv. portrætter og landskaber (1952-serien) og portrætter og dyr (1972-serien) er i princippet stadig gyldige som betalingsmiddel. Men i praksis er sedlerne svære at bruge som betalingsmiddel, da ikke alle er klar over, at de stadig er gyldige. Det kan derfor være en god idé at indsætte sedlerne på din bankkonto.

I butikker og i privat handel: 

Mange butikkers seddelscannere er ikke i stand til at genkende sedler, der er udstedt før 1997.

Du kan også opleve, at mange privatpersoner kan have svært ved at genkende pengesedlerne eller ikke er klar over, at de stadig er gyldige.

I kontantautomater:

I mange kontantautomater kan du indsætte penge, men de færreste automater kan genkende sedler, der er udstedt før 1997.

I banker:

Du kan indsætte dine sedler fra før 1997 på din konto i din egen bank. Der vil være forskel på, hvordan de enkelte banker i praksis tilbyder deres kunder at indsætte kontanter på deres konto. Se på din egen banks hjemmeside, hvordan din bank tilbyder at håndtere kontanter.

Vær opmærksom på, at din bank har pligt til at spørge ind til pengene, hvis der opstår mistanke om hvidvask. Læs mere om, hvad du kan forvente i banken.

Sedler udstedt før 1944

Sedler udstedt før 1944 blev ugyldige i forbindelse med seddelombytningen i 1945 og har derfor ikke været gyldige som betalingsmiddel siden da. Sedlerne har i dag udelukkende samlerværdi og kan ikke benyttes som betalingsmiddel i hverken butikker eller i banker.

Grønland og Færøerne

I Grønland anvendes samme seddelserier som i Danmark. Når ældre danske pengesedler og den nuværende 1000-kroneseddel bliver ugyldige efter 31. maj 2025, bliver disse pengesedler således også ugyldige i Grønland.

Færøerne har deres egne pengesedler, som har samme værdi og format som de danske pengesedler. I lighed med Danmark er ældre færøske seddelserier også gyldigt betalingsmiddel på Færøerne. De færøske sedler er dog ikke gyldige som betalingsmiddel i Danmark, men kan ombyttes til danske sedler.

Indkaldelsen af danske pengesedler gør ikke de færøske seddelserier ugyldige.