Direktion og afdelinger

Nationalbankens direktion varetager den daglige ledelse og består af tre medlemmer. Som kongeligt udnævnt direktør er Christian Kettel Thomsen formand for direktionen. De to øvrige medlemmer af direktionen er Per Callesen og Signe Krogstrup.


De tre nationalbankdirektører udgør tilsammen den daglige ledelse i Nationalbanken. I tilfælde af stemmelighed i direktionen har formanden den afgørende stemme.

Direktionen har eneansvaret for udformning og tilpasning af pengepolitikken, uafhængigt af repræsentantskab og bestyrelse.

Udpegning af medlemmerne

Formanden for direktionen, Christian Kettel Thomsen, er ”kongeligt udnævnt” nationalbankdirektør – i praksis udpeget af regeringen til at stå i spidsen for direktionen.

De to øvrige medlemmer af direktionen, Per Callesen og Signe Krogstrup, er udpeget af Nationalbankens repræsentantskab.

Nationalbankdirektører skal ifølge Nationalbankloven fratræde deres stilling inden udgangen af den måned, de fylder 70 år. Der har siden Nationalbankens oprettelse i 1818 været 61 nationalbankdirektører, heraf 20 kongeligt udnævnte.

Organisation