Nationalbankdirektører gennem tiderne

Nationalbankens direktion består af tre nationalbankdirektører, hvoraf den ene er kongeligt udnævnt. Det er de tre nationalbankdirektører, der har eneansvaret for den danske pengepolitik. Her kan du blive klogere på, hvem der gennem tiden har siddet på posten som nationalbankdirektør.


Siden Nationalbanken blev oprettet i 1818, har vi haft 20 forskellige kongeligt udnævnte nationalbankdirektører. De har i gennemsnit siddet på posten i 12 år, og rekordindehaveren er Moritz Levy, der var kongeligt udnævnt nationalbankdirektør i hele 31 år i årene 1861-1892.

Foruden den kongeligt udnævnte nationalbankdirektør består direktionen også af to nationalbankdirektører, der vælges af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. 61 personer har gennem tiden siddet på de poster. En del af dem har også været kongeligt udnævnt nationalbankdirektør.

Der har været mange direktører i Nationalbanken gennem tiderne

Loven bestemmer antallet af nationalbankdirektører

Som du kan se i anetavlen, har Nationalbankens direktion ikke altid bestået af tre nationalbankdirektører. Da Nationalbanken blev oprettet i 1818, blev det besluttet, at direktionen skulle bestå af én kongeligt udnævnt nationalbankdirektør og herudover fire nationalbankdirektører, der var valgt af repræsentantskabet.

I 1908 blev der vedtaget en ny lov om forlængelse af Nationalbankens lovgrundlag fra 1818, en såkaldt oktroj. Med denne lov blev det besluttet, at antallet af nationalbankdirektører skulle være fire eller fem, hvoraf to blev udnævnt af regenten. Den ene af disse to skulle være landbrugskyndig.

I 1936 blev oktrojen afløst af Lov om Danmarks Nationalbank, hvor organisationen blev ændret fra at være et aktieselskab til en selvejende institution. Ifølge denne lov skal der være tre nationalbankdirektører i alt, hvoraf den ene er kongeligt udnævnt. Det er den lov, der gælder i dag.

De nuværende nationalbankdirektører er Christian Kettel Thomsen, Signe Krogstrup og Per Callesen.