Professorater


Professorater

Nationalbanken støtter to professorater inden for nationaløkonomi som led i markeringen af bankens 200-års jubilæum i 2018.
 
Hver donation består af et årligt støttebeløb på 1 mio. kr. i fem år, som kan anvendes til løn til den fuldtidsansatte professor og dækning af omkostninger til lokaler, rejser mv. i tilknytning til professoratet. Professoraterne kan forlænges med en 3-årig periode.
 
Aarhus Universitet og Københavns Universitet blev valgt som modtagere af donationerne efter en åben proces, hvor universiteter og handelshøjskoler blev opfordret til at søge om at komme i betragtning.
 

Emiliano Santoro og Mark Weder

Københavns Universitet besluttede i februar 2018 at tildele professoratet til Emiliano Santoro, mens Aarhus Universitet i december 2018 besluttede at tildele professoratet til Mark Weder.
 
"Vi er glade for, at professorstillingerne ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet nu er besat.  Vi håber, at det vil bidrage til at styrke den nationaløkonomiske forskning i Danmark, som er en vigtig forudsætning for at kunne analysere og forstå det samfund, vi lever i, og bidrage til at løse samfundsøkonomiske problemstillinger. Desuden forbedrer det Nationalbankens muligheder for at rekruttere højt kvalificerede medarbejdere med nationaløkonomisk baggrund," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.
 
Det er planen, at de nyudnævnte professorer får en særlig tilknytning til Nationalbanken, fx ved at fungere som vejledere for Nationalbankens ph.d.-studerende og deltage i samarbejdsprojekter med Nationalbankens forskningsenhed.