Vores arbejde

​​​​Nationalbanken er Danmarks centralbank. Vores tre overordnede formål er at sørge for stabile priser, sikre og effektive betalinger samt stabilitet i det finansielle system. Igennem de tre arbejdsområder bidrager vi til at sikre Danmark en robust økonomi.

Nationalbankens rolle og opgaver

Stabile priser

Hovedformålet med pengepolitikken er at sikre stabile priser. I Danmark gør vi det gennem fastkurspolitikken, hvor kronens værdi holdes stabil over for euroen. I kraft af fastkurspolitikken, hvor renterne bruges på at styre kronens værdi, er det vigtigt, at de øvrige økonomiske politikker er rettet mod at sikre en stabil økonomi – derfor har Nationalbanken anbefalinger til fx finanspolitikken.

Stabilt finansielt system

Det er afgørende for dansk økonomi, at finanssektoren er robust nok til at modstå pludselige stød i form af økonomiske kriser. En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at bidrage til at sikre stabiliteten i det finansielle system.

Sikre og effektive betalinger

Nationalbanken bidrager til sikre og effektive betalinger i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at drive betalingssystemet Kronos2, overvåge de vigtigste betalings- og afviklingssystemer og varetage formandskabet i betalingsrådet.

Nationalbankloven

Både Nationalbankens formål og bankens uafhængighed af det politiske system følger af Nationalbankloven fra 1936.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: kommunikation@nationalbanken.dk.