Arkitekturen


Abstract icon Danmarks Nationalbank er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen (1902-1971). Med Nationalbanken efterlod Arne Jacobsen sig et livsværk, der har sikret ham en plads i den internationale arkitekturhistorie.
Arne Jacobsen har igennem sin karriere skabt en lang række betydningsfulde bygningsværker og designprodukter. Han har været med til at forme en særlig arkitekturtradition, karakteriseret ved en høj grad af gennemarbejdning af både detalje og helhed. 

Baggrund
Danmarks Nationalbank flyttede i 1870 sit hovedsæde fra Slotsholmen til Holmens Kanal, ind i en bygning tegnet til formålet af arkitekten J. D. Herholdt. Trods flere efterfølgende udbygninger var de fysiske rammer efter 2. verdenskrig blevet for snævre, og der var opstået et behov for udvidelse. Det blev anset for vigtigt i forhold til bankens opgaver at bevare den nære beliggenhed til Centraladministrationen, og det blev derfor besluttet at inddrage den øvrige del af karreen til brug for et nybyggeri.

 

 

 

 

 
Konkurrencen
I 1961 indbød Danmarks Nationalbank til en arkitektkonkurrence for fem af tidens førende arkitekter. Konkurrencen skulle føre til en løsning, hvor Nationalbankens funktioner kunne samles i et fælles anlæg under hensyn til bankens centrale placering med Børsen, Holmens Kirke, Christiansborg og ministerialbygningerne som naboer.

 

 
​​

 

 
Vinderprojektet
Et flertal af dommerkomiteen udpegede Arne Jacobsens forslag som vinder. Løsningen tilfredsstillede de bankfunktionelle krav, og den arkitektoniske ide syntes vellykket. Desuden fandt dommerkomiteen, at koncentrationen af funktioner i den høje fløj ud til Niels Juels Gade både gav nogle rent indretningsmæssige fordele og muliggjorde, at en stor del af komplekset, ud mod de historiske bygninger, kunne gennemføres som en lav bebyggelse.

 

Arne Jacobsen (1902-1971)