Byggeriets forløb


Abstract icon Det var et krav, at Nationalbankens mange arbejdsfunktioner skulle fungere under opførelsen af det omfattende byggeri. Byggeprojektet blev derfor gennemført i etaper, og de enkelte funktioner overført, efterhånden som de nye afsnit var færdige.
​​​​De tre etaper
1. etape 1965-1971 omfattede den nordlige del af den høje blok og første del af kontorfløjen, seddeltrykkeriet, maskinhal samt kantinelokaler. Materialevalget blev foretaget i første byggeafsnit, der blev færdigt lige inden Arne Jacobsens pludselige død i 1971.
 
2. etape 1972-1976 omfattede den sydlige del af den høje blok og en mindre del af den lave fløj mod Holmens Kirke. Denne etape indeholder alle bankfaciliteter, resten af kontorfløjen, repræsentative rum, banksalen, forhallen og hovedindgangen. Tegnestuen DISSING+WEITLING videreførte projektet fra denne fase.
 
3. etape 1976-1978 omfattede den resterende del af den lave fløj, der bl.a. indeholder bankens servicefunktioner og parkeringskælder.​

 


 

Fakta

Nationalbanken er på 48.000 m2. Kvadratmeterprisen var 6.500 kr. og byggeriet kostede på byggetidspunktet i alt 370 millioner danske kroner.