Fredningen


Abstract icon Kulturarvsstyrelsen, nu Slot- og Kulturstyrelsen, besluttede i 2009 at frede Nationalbankens bygning efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Danmarks Nationalbank var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.

​Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ligger til grund for fredningen, blandt andet bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, dens planløsning og materialer, haveanlæg og de meget gennemarbejdede og gennemførte detaljer.

Fredningen betyder, at Nationalbanken skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til bygningsarbejder, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.


Solceller på Nationalbankens tag

Nationalbanken valgte i 2013 at installere solceller på taget af Nationalbankens bygning. Solcellerne blev placeret i en vandret position, så de ikke kan ses fra gaden og derfor ikke skæmmer bygningens facader. Solcellerne afgiver godt 100.000 kWh om året.