Nationalbankens formål


​​​​​​​​​​​​​​Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave 'at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning'. Denne opgavebeskrivelse er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.

Nationalbankens tre overordnede formål er:

  • Stabile priser: Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen.
  • Sikre betalinger: Nationalbanken medvirker til, at kontante og ​elektroniske betalinger afvikles sikkert. Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger.
  • Stabilitet i det finansielle system: Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld.

En uafhængig og selvejende institution

Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

Princippet om, at centralbanker skal være uafhængige, er også traktatfæstet i EU-traktaten (artikel 130). Heri står, at hverken Den Europæiske Centralbank (ECB) eller de nationale centralbanker må søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner, medlemsstaternes regeringer eller nogen anden side.​