Lær om Nationalbanken


Abstract icon Nationalbanken vil gerne være med at til at øge forståelsen for pengepolitik og bankernes rolle i dansk økonomi. Derfor har Nationalbanken udarbejdet et undervisningssite med undervisningsmateriale, der henvender sig til elever på alle samfundsfaglige niveauer på de gymnasiale uddannelser. Materialet kan fx bruges i sammenhæng med et besøg og foredrag i Nationalbanken. Her på siden kan du bl.a. læse, hvor du kan finde materialet, og hvordan du som underviser booker et foredrag i Nationalbanken.

Materialet på Nationalbankens nye undervisningssite, undervisning.nationalbanken.dk, fokuserer på inflation samt penge- og fastkurspolitik. Det består af tekster, opgaver, videoer og spil og henvender sig til elever på alle samfundsfaglige niveauer på gymnasiale uddannelser - og til alle andre interessede.

Undervisningsmaterialet hedder "Pengepolitik og bankernes rolle i dansk økonomi" og består af fem undervisningssæt, der fokuserer på inflation, penge- og fastkurspolitik, renter og bankernes rolle i samfundet og finansiel stabilitet og finanskriser. Materialet relaterer sig til flere af de faglige mål, som eleverne skal nå i samfundsfag.

Alle undervisningssættene kan afsluttes med en opgave, der kan teste, om eleven har forstået materialet korrekt, og vi har også udarbejdet en række forskelligartede analytiske opgaver.

Målet er, at materialet giver eleverne et indblik i økonomi og Nationalbankens opgaver, og hvordan banken arbejder for at opretholde et sikkert pengevæsen i Danmark.

Nationalbankens økonomer har udarbejdet undervisningsmaterialet i samarbejde med to fagkonsulenter.

Besøg og foredrag i Nationalbanken

Undervisningsmaterialet kan bruges på flere måder. Det kan være med til at supplere den undervisning, der i forvejen bliver givet, og man kan som underviser plukke de dele af materialet ud, som man synes, er mest relevante for ens undervisning.

Derudover kan materialet bruges i sammenhæng med et besøg i Nationalbanken, hvor man som elev på en gymnasial uddannelse kan høre et foredrag om bankens opgaver og rolle i samfundet. Læs mere og book foredrag her.

Book et foredrag i Nationalbanken

Nationalbanken holder foredrag for elever på de gymnasiale uddannelser, som gerne vil vide mere om Nationalbankens opgaver, herunder pengepolitik, samt Nationalbankens rolle i samfundet i øvrigt.

Læs mere og book et foredrag her.