Nationalbankens opgaver


Hvad er Nationalbankens opgaver?

Nationalbanken har tre overordnede formål, som er at sørge for, at vi har

  • stabile priser
  • sikre betalinger og
  • stabilitet i det finansielle system

At priserne er stabile er en anden måde at sige, at inflationen er lav. Det sikrer Nationalbanken ved at føre fastkurspolitik, hvor kronens kurs er knyttet til euro. Danmark har ført fastkurspolitik siden 1982.

At betalinger er sikre sørger Nationalbanken for bl.a. ved, at de danske sedlers og mønters sikkerhed og design er af så høj kvalitet, at der er tillid til dem. Desuden medvirker Nationalbanken til, at elektroniske betalinger afvikles sikkert, fx afvikling af betaling med Dankort.

At der er stabilitet i det finansielle system vil sige, at eventuelle problemer fx i en bank ikke spreder sig til andre banker eller hele det finansielle system. Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark ved løbende at lave analyser, vurderinger og anbefalinger.

Hvordan er Nationalbankens opgaver fastlagt?
Det, der bestemmer Nationalbankens opgaver, er "Lov om Danmarks Nationalbank" fra 1936, se link. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave "at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Denne opgavebeskrivelse er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.​

Er Nationalbanken uafhængig?
Ja, Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter dvs. uden nogen indblanding fra regering eller Folketing.

Flere informationer om Nationalbankens opgaver.