Lars Rohde
Lars Rohde
Nationalbankdirektør, kgl. udnævnt formand for direktionen 2013-
Governor i Den Internationale Valutafond 2013-

Alder
Født 21. marts 1954

Familie
Gift med direktør Betina Hagerup 22. december 2011

Uddannelse
Cand. oecon., Aarhus Universitet, 1980
Forskningsrådsstipendiat 1980-81


Tidligere beskæftigelse

 • Økonom i Arbejdernes Landsbank 1981-82
 • Økonom i Danmarks Nationalbank 1982-84
 • Økonom i Lægernes Pensionskasse 1985-88
 • Direktør i Lægernes Pensionskasse 1988-89
 • Fondsdirektør i Realkredit Danmark 1989-92
 • Medlem af direktionen i Realkredit Danmark 1992-97
 • Viceadm. direktør i Realkredit Danmark 1997-98
 • Direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1998-2013


Bestyrelsesposter m.v.
 • Medlem af bestyrelsen for Realkreditrådet 1992-98
 • Medlem af bestyrelsen for Københavns Fondsbørs 1993-96
 • Medlem af Komiteen for god Selskabsledelse 2002-11
 • Medlem af censorformandsskabet for de erhvervsøkonomiske studier 2006-10
 • Medlem af Regeringens Vækstforum 2009-11
 • Sagkyndigt medlem af svensk regeringskommission vedr. AP-fondene 2011-12
 • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitet 2011-12
 • Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank og FIH Holding 2011-12
 • Medlem af Long Term Investors Council for the World Economic Forum 2011-12
 • Formand for Det Systemiske Risikoråd 2013-

Undervisning
 • Ekstern lektor, Institut for Finansiering, CBS 1987-93
 • Censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser 1993-