Nationalbanken støtter professorater

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 16. december 2016
Abstract icon ​Danmarks Nationalbank har besluttet at give økonomisk støtte til to professorater inden for nationaløkonomi som led i markeringen af bankens 200-års jubilæum i 2018.

16. december 2016

Danmarks Nationalbank har besluttet at give økonomisk støtte til to professorater inden for nationaløkonomi som led i markeringen af bankens 200-års jubilæum i 2018.

Hver donation består af et årligt støttebeløb på 1 mio. kr. i fem år, som kan anvendes til løn til den fuldtidsansatte professor og dækning af omkostninger til lokaler, rejser mv. i tilknytning til professoratet. Professoraterne kan forlænges med en treårig periode.

Aarhus Universitet og Københavns Universitet er valgt som modtagere af donationerne efter en åben proces, hvor universiteter og handelshøjskoler blev opfordret til at søge om at komme i betragtning.

"Vi ønsker at styrke den nationaløkonomiske forskning i Danmark, som er relevant for Nationalbankens arbejde. Vi håber også, at det bidrager til at højne niveauet generelt og dermed forbedre vores mulighed for at rekruttere højt kvalificerede medarbejdere med nationaløkonomisk baggrund," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

​Udvælgelsen er sket på baggrund af Nationalbankens vurdering af ansøgerinstitutionernes forskningsproduktion og produktion af kandidater og ph.d'er på det nationaløkonomiske område. Nationalbankens invita­tion til universiteter og handelshøjskoler om at søge støtte til professorater kan læses på Nationalbankens hjemmeside.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.