Nationalbanken har indgået swapaftale om dollar med Federal Reserve

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 19. marts 2020

19. marts 2020

Nationalbanken har indgået aftaler med den amerikanske centralbank, Federal Reserve, om etablering af en midlertidig gensidig valutaaftale (swap lines) for at imødegå det øgede pres i markederne for kort likviditet i US dollar.

Nationalbanken har været i kontakt med Riksbanken i Sverige og Norges Bank, som også har indgået swapaftaler med Federal Reserve.

Aftalerne om faciliteterne er, i lighed med allerede eksisterende faciliteter med andre centralbanker, indgået for at bedre likviditetsforholdene på de globale finansielle markeder. Aftalen giver mulighed for at tilbyde danske finansielle institutioner dollarlikviditet, der tildeles via auktioner.

Swapaftalen mellem The Federal Reserve og Danmarks Nationalbank beløber sig til i alt 30 mia. dollar og løber i mindst seks måneder.

Nærmere information om auktionsvilkårene offentliggøres senere på www.nationalbanken.dk

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.