Bank for International Settlements (BIS) og nordiske centralbanker lancerer Innovation Hub Nordic Centre

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 16. juni 2021

16. juni 2021

  • Bank for International Settlements (BIS) og fire nordiske centralbanker lancerer BIS Innovation Hub Nordic Centre.
  • Udvidelsen markerer åbningen af det femte Innovation Hub Centre i løbet af de seneste to år.
  • BIS Innovation Hub Nordic Centre skal være med til at fremme Innovation Hubs arbejde med prioriterede emner.

BIS, Danmarks Nationalbank, Islands centralbank, Norges Bank og Sveriges Riksbank har i dag lanceret BIS Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm, som dermed er det femte Innovation Hub Centre, der åbnes i løbet af de seneste to år.

"BIS Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm er endnu et eksempel på den innovative kultur, der hersker i centralbankerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. Det afspejler deres anerkendelse af mulighederne inden for finansiel teknologi ('fintech') samt deres handlekraft, når det drejer sig om at løse udfordringerne i forbindelse med deres mandat til at sikre finansiel stabilitet," udtalte Agustín Carstens, BIS General Manager.

Dagens lancering indgår i planen om at udvide Hubs globale rækkevide, der også omfatter åbning af centre i samarbejde med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London) og Den Europæiske Centralbank/Eurosystemet (Frankfurt og Paris). I januar 2021 underskrev BIS en aftale om strategisk samarbejde (memorandum of understanding for a strategic collaboration) med den amerikanske centralbank (New York).

"I BIS Innovation Hub er flere centralbanker med fælles interesser indgået i et tættere samarbejde om innovation. Jeg forventer, at vi hurtigere og mere effektivt kan nå resultater, når vi udveksler ideer og udvikler i en større kreds. Jeg ser frem til at se Innovation Hub Nordic Centres arbejde materialisere sig," udtalte nationalbankdirektør Lars Rohde.

BIS Innovation Hubs arbejdsprogram fokuserer i øjeblikket på seks områder: tilsynsteknologi ('suptech') og regulatorisk teknologi ('regtech'), den næste generation af finansielle markedsinfrastrukturer, digitale centralbankvalutaer, decentraliseret finansiering, cybersikkerhed og grøn finansiering. Arbejdet i forbindelse med disse emner er fordelt blandt de forskellige Hub Centres, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning om specifikke projekter til Innovation Hub Nordic Centre.

"Det er mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til næste fase i udvidelsen af BIS Innovation Hub med etableringen af Innovation Hub Nordic Centre i samarbejde med centralbankerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. De nordiske landes levende og innovative fintech-miljø vil være katalysator for vigtige forsøg, der skal bidrage til, at centralbankerne kan løfte udfordringerne med den digitale fremtid," udtalte Benoît Cœuré, chef for BIS Innovation Hub.

Udvidelsen af Innovation Hub med åbningen af centrene i London og Norden bygger på fundamentet fra de tre første Hub Centres – i Hongkong i samarbejde med Hong Kong Monetary Authority, i Singapore med Monetary Authority of Singapore og i Schweiz med den schweiziske nationalbank.

BIS Innovation Hub blev etableret af BIS i 2019 for at identificere og udvikle dybdegående indsigt i vigtige tendenser inden for finansiel teknologi af relevans for centralbanker, for at undersøge udviklingen af offentlige goder med henblik på at styrke det globale finansielle systems funktion og for at være hjemsted for et netværk af centralbankeksperter inden for innovation.

Sveriges Riksbank afholder i dag kl. 14:00 en virtuel event for at markere åbningen med deltagelse af Lars Rohde, Agustín Carstens, Benoît Cœuré, Stefan Ingves, centralbankdirektør i Sveriges Riksbank, Gunnar Jakobsson, vicedirektør for Finansiel Stabilitet, Islands centralbank, Åsa Lindhagen, minister for finansielle markeder, Sverige, Øystein Olsen, direktør for Norges Bank, og Cecilia Skingsley, vicecentralbankdirektør i Sveriges Riksbank.

Efter den virtuelle event afholdes et digitalt pressemøde med deltagelse af Cecilia Skingsley og Benoît Cœuré. Tilmelding kan ske til susanne.meyer@riksbank.se.

Henvendelse kan rettes til kommunikations- og presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.