Referencerenten DESTR lanceres 1. april 2022

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 9. november 2021
Abstract icon ​Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022.

9. november 2021

Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022. Mere information, herunder metode for beregning af DESTR, kan findes på Nationalbankens hjemmeside.

Nationalbanken nedsatte i januar 2021 arbejdsgruppen om short-term reference rates med deltagelse fra den finansielle sektor. Arbejdsgruppen har anbefalet DESTR som den foretrukne korte referencerente i danske kroner og foreslået en overgang fra Tom/Next-renten til DESTR. Nationalbanken støtter anbefalingen fra arbejdsgruppen om overgangen fra Tom/Next-renten til DESTR samt udfasningen af Tom/Next-renten, og vil bidrage ved beregningen af et realiseret spænd mellem Tom/Next og pre-DESTR, jf. arbejdsgruppens anbefaling.

"Lanceringen af DESTR er et vigtigt skridt for det finansielle marked i danske kroner, og vi støtter op om anbefalingen fra arbejdsgruppen om at udfase den eksisterende Tom/Next referencerente. Med DESTR får Danmark en fremtidssikret referencerente, der er på linje med tilsvarende referencerenter i andre lande." siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.

Nationalbanken vil endvidere fra 4. april 2022 offentliggøre et DESTR-indeks (DESTR compounded index). Indekset gør det muligt at beregne gennemsnitsrenter for alle perioder. Et tilsvarende indeks offentliggøres også af centralbanker i flere andre lande.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.