Taler og udtalelser

Publiceret Download Titel
23-03-2023

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på PwC’s CEO-konference

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 23. marts en præsentation på PwC’s CEO-konference 2023. Præsentationen handlede om makroøkonomisk volatilitet og udsigterne for vækst, inflation og realrenter. I præsentationen argumenterer han for, at vækst og inflation forventes at falde betydeligt i år, men at inflationen vil forblive på et højt niveau de kommende år, og at der er stor usikkerhed om udviklingen i realrenterne.

09-03-2023

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale ved Nationalbankens konference New types of digital money

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 9. marts en tale ved Nationalbankens konference, ”New types of digital money”. Talen fokuserede på nogle værdifulde lektioner fra pengehistorien og diskuterede nogle af de vigtigste implikationer for vurderingen af fremtidige former for digitale penge, herunder digitale centralbankpenge, stablecoins og uforankrede kryptoaktiver. (Talen findes kun på engelsk).

20-01-2023

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på Lægemiddelindustriforeningens nytårskur

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 20. januar en præsentation på Lægemiddelindustriforeningens (Lifs) nytårskur om perspektiver på dansk økonomi. I præsentationen argumenter han for, at dansk økonomi står over for en afmatning, men at den er godt rustet til usikre tider.

05-12-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Finans Danmarks Årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt 5. december en tale på Finans Danmarks årsmøde. Talen fokuserede på likviditet, økonomisk afdæmpning og et tilbageblik.

01-12-2022

Præsentation fra Nationalbankens pressebriefing om Finansiel stabilitet, 2. halvår 2022

Danmarks Nationalbank

Præsentation fra Nationalbankens pressebriefing om Finansiel stabilitet, 2. halvår 2022.

23-11-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation hos Dansk Erhverv

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 23. november et oplæg på Dansk Erhvervs topmøde 2022. I oplægget gav han sit syn på den aktuelle økonomiske situation.

03-11-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation hos EjendomDanmark

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 3. november et oplæg på EjendomDanmarks topmøde for ejendomsbranchen 2022. I oplægget gav han sit syn på dansk økonomi og boligmarkedet.

02-11-2022

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på Københavns Universitet

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 2. november en præsentation på Økonomisk Institut, Københavns Universitet, om inflation. I præsentationen argumenter han for, hvordan forskellige økonomiske teorier kan understøtte vores forståelse af den høje inflation, og hvordan de kan bruges til at analysere de fremadrettede drivkræfter (præsentationen er kun på engelsk).

31-10-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 31. oktober en tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime. Talen opsummerede en række hovedpointer fra konferencen og diskuterede den nuværende situation med høj inflation, og hvordan vi adresserer inflation i et fastkursregime. Signe Krogstrup sluttede af med nogle overvejelser om, hvorfor fastkurspolitikken også i fremtiden vil være vigtig for dansk makroøkonomisk politik. (Talen er kun tilgængelig på engelsk)

31-10-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 31. oktober en tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime. Talen fokuserede på historien om fastkursregimet. Et regime, som har modstået tidens tand og bidraget til omstillingen af dansk økonomi fra en skrøbelig økonomi i begyndelsen af 1980'erne til den stærke økonomi, som vi kender i dag. (Talen er kun tilgængelig på engelsk)

11-10-2022

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2022

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2022

29-09-2022

Status på dansk økonomi, grønne statsobligationer og ansvarlig investering af valutareserven

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 29. september 2022 en præsentation ved Nykredit Capital Markets Day. Hun fortalte om den seneste inflationsudvikling og pengepolitiske respons samt Nationalbankens erfaringer med udstedelse af grønne statsobligationer og ansvarlig investering af valutareserven. (Præsentationen er kun tilgængelig på engelsk.)

28-09-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Nykredits Kapitalmarkedsdag for pengeinstitutter 2022

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 28. september et oplæg på Nykredits Kapitalmarkedsdag. I oplægget præsenterede han aktuelle udviklingstendenser og risici på boligmarkedet og gav sin vurdering af effekten på førsteårsydelsen ved forskellige reformer.

27-09-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved Finansforeningens netværksmøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 27. september en præsentation på Finansforeningens netværksmøde om inflation. I præsentationen argumenterer han for, hvorfor inflation forventes at forblive høj på kort sigt, hvorfor den ventes at falde på mellemlang sigt, samt at der er store forskelle til situationen i 1970erne.

15-09-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation hos Human House og Business Fredericia

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 15. september et oplæg hos Human House og Business Fredericia. I oplægget gav han sit syn på dansk økonomi, og hvilke drivkræfter der vil påvirke økonomien på kort og lang sigt.

05-09-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på Finans Danmarks direktørkonference 2022

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 5. september et oplæg på Finans Danmarks direktørkonference 2022. I oplægget gav hun sit syn på nogle af de globale udfordringer, som vi står overfor – både i dag og på længere sigt. Hun zoomede ind på den seneste inflationsudvikling og den pengepolitiske respons, inden hun sluttede af med nogle bemærkninger om udviklingen i dansk økonomi.

01-09-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved Danske Asset Managements kundemøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 1. september en præsentation på Danske Asset Managements kundemøde om inflation. I præsentationen argumenterer han for, hvorfor inflationen er så høj i USA, euroområdet og Danmark, og hvor den kan tænkes at bevæge sig hen.

10-06-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på konference om Financial Frictions på CBS

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 10. juni 2022 en præsentation på konference om Financial Frictions på CBS om klimaforandringer og grønne statsobligationer. (Præsentationen er kun tilgængelig på engelsk)

09-06-2022

Stigende renter og priser kan udfordre bankernes kunder

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken holdt pressebriefing den 9. juni 2022 i forbindelse med udgivelsen af analysen Finansiel stabilitet.

02-06-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation for danske institutionelle kunder i Nordea

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 2. juni 2022 en præsentation for danske institutionelle kunder i Nordea om den aktuelle situation i dansk økonomi. Derudover kom hun ind på aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder den grønne omstilling og udviklingen af digitale valutaer.

31-05-2022

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2022

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2022.

24-05-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved AP Pensions bestyrelses- og medlemsmøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 24. maj en præsentation ved AP Pensions bestyrelses- og medlemsmøde om inflation. I præsentationen argumenterede han for, hvorfor vi forventer, at kerneinflationen stiger i Danmark i 2022. Han kom også ind på, hvorfor vi forventer, at inflationen falder væsentligt næste år.

19-05-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 19. maj 2022 en tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde om boligmarkedet, inflation og kapacitetspres. Derudover kom han ind på en række aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder betalinger og cybersikkerhed.

27-04-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation for Greater Copenhagen

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde deltog den 27. april 2022 i Greater Copenhangens topmøde, hvor han holdt en præsentation om dansk og svensk økonomi, herunder udviklingen på arbejds- og boligmarkedet. Derudover kom han ind på de økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

26-04-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale for den belgiske centralbank

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt en tale i den belgiske centralbank om emnet ”Perspektiver på centralbankmandater, instrumenter og politiske afvejninger”. Talen fokuserede på centralbankernes rolle i den grønne omstilling og nye teknologier og aktører inden for penge- og finansielle tjenester. (Talen findes kun på engelsk)

29-03-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes talenoter til pressemøde om forbud mod handel med kroner i Rusland og Belarus

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde deltog i pressemøde sammen med Erhvervsminister Simon Kollerup den 29. marts 2022. Pressemødet omhandlede en ny hastelovgivning om,at forbyde handel med kroner til Rusland. Lars Rohde gav en kort status på, hvordan de økonomiske sanktioner har ramt den russiske økonomi samt hvilke konsekvenser sanktionerne har for dansk økonomi.