Taler og udtalelser

Publiceret Download Titel
30-06-2021

Nationalbankens kommentar til medieforlydender om SolarWinds

Danmarks Nationalbank

Medieforlydender om at Nationalbanken har været hacket, og at en bagdør til it-systemerne har stået åben i syv måneder er ikke korrekt.

11-06-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation for Finansforeningen om fastkurspolitik og quantitative easing

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 11. juni 2021 en præsentation for Finansforeningen om emnet ’Det er ikke nemt at føre pengepolitik: Fastkurspolitik og Quantitative Easing’. Præsentationen giver baggrunden for, at centralbanker er begyndt at bruge ukonventionelle pengepolitiske værktøjer, herunder negative renter og kvantitative lempelser (QE). Efterfølgende diskuteres det, hvordan fastkurspolitikken påvirkes af den udbredte brug af ukonventionel pengepolitik blandt centralbanker. Til sidst gennemgås mulige sideeffekter af ukonventionel pengepolitik.

01-06-2021

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2021

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2021.

20-05-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Danmarks Nationalbank

Første del af talen giver et kort overblik over, hvor økonomien står i dag. Anden del af talen sætter fokus på klimaforandringer og den finansielle sektors rolle.

18-05-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale til DJØF's Forhandlerkonference om status og fremtidsudsigter for dansk økonomi

Danmarks Nationalbank

Pandemien har ført til en todeling af økonomien: Aktiviteten har fx været lav inden for oplevelsesindustrien på grund af smittefrygt og restriktioner, mens den har været høj i fx byggebranchen og på boligmarkedet, hvor priserne er steget markant. Todelingen er også tydelig på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen især i serviceerhvervene er påvirket. Fremadrettet forventer Nationalbanken, at den økonomiske aktivitet vender hurtigt tilbage, i takt med at befolkningen vaccineres, og restriktionerne lempes.

07-05-2021

Nationalbankdirektør Per Callesens indlæg ved Tænketanken Europas webinar om digital euro

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 23. april 2021 et indlæg på Tænketanken Europas webinar om digitale centralbankpenge. I indlægget gennemgår Per Callesen nogle af de overvejelser og aktiviteter, der er på området i øjeblikket.

21-04-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation til ESM-seminar om klimaforandringer og gældsholdbarhed

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation "Klimaforandringer og gældsholdbarhed" til ESM-seminar 21. april 2021. Præsentationen handler om, hvorledes klimaforandringer og den grønne omstilling kan påvirke landes gæld og finanspolitiske holdbarhed. En pointe er, at øget usikkerhed om fremtiden kan føre til budgetunderskud og højere renter. (Præsentationen findes kun på engelsk.)

17-03-2021

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation på pressemødet 17. marts 2021

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation på pressemødet 17. marts 2021.

28-01-2021

Nationalbankdirektør Signe Krogstups præsentation på Børsen Impact

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstups præsentation "Udsigterne for dansk økonomi" holdt 20. januar 2021 på Børsen Impact.

20-10-2020

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2020

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2020.

Filmklip fra pressemøder