Taler og udtalelser

Publiceret Download Titel
01-06-2023

Præsentation fra Nationalbankens pressebriefing om Finansiel stabilitet, 1. halvår 2023

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken holdt pressebriefing den 1. juni 2023 i forbindelse med udgivelsen af analysen Finansiel stabilitet.

30-05-2023

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2023

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, forår 2023

25-05-2023

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale på Lokale Pengeinstitutters årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 25. maj en tale ved Lokale Pengeinstitutters årsmøde om den seneste økonomiske udvikling og finansiel stabilitet. Derudover kom hun ind på en række aktuelle emner i den finansielle sektor, herunder CBDC og klima.

12-05-2023

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsens tale ved Bestyrelsesforeningens jubilæumskonference

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen holdt d. 11. maj 2023 en tale ved Bestyrelsesforeningens jubilæumskonference. I talen er der fokus på inflation; hvordan vi kom dertil, og hvorfor vi står et andet sted end i 70’erne. Derudover kom han ind på pengepolitik og globalisering.

11-05-2023

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation ved Nordeas 11th Annual Nordic AAA Seminar

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt d. 11. maj 2023 en præsentation ved Nordeas 11th Annual Nordic AAA Seminar. Her gav hun en status på klimaforandringer og finansiering og kom ind på den finansielle sektors rolle i energiomstillingen. Derudover fremhævede hun aktiviteter i Nationalbanken relateret til klimaforandringer og energiomstillingen. (Talen findes kun på engelsk).

27-04-2023

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation hos Finansforeningen

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 27. april en præsentation hos Finansforeningen om inflation og renter. I præsentationen argumenterer han for, at inflationsmomentum er faldet i USA, euroområdet og Danmark, men at det stadig er højt for kerneinflationen i euroområdet og Danmark. Der er dog tegn på, at de indirekte effekter af energiprisstigninger på kerneinflationen er ved at have toppet i euroområdet og Danmark.

18-04-2023

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsens tale ved Realkreditrådets temadag

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen holdt d. 18. april en tale ved Realkreditrådets temadag. I talen fremhæver han nødvendigheden af et robust boligmarked. Det er vigtigt, at boligskattereformen som planlagt gennemføres i 2024, og at brugen af afdragsfrihed bør begrænses til robuste boligejere. Christian Kettel Thomsen sluttede af med at fremhæve analyser om energirenoveringers betydning for boligers salgspris og om oversvømmelser som en ny kilde til kreditrisiko.

23-03-2023

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på PwC’s CEO-konference

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 23. marts en præsentation på PwC’s CEO-konference 2023. Præsentationen handlede om makroøkonomisk volatilitet og udsigterne for vækst, inflation og realrenter. I præsentationen argumenterer han for, at vækst og inflation forventes at falde betydeligt i år, men at inflationen vil forblive på et højt niveau de kommende år, og at der er stor usikkerhed om udviklingen i realrenterne.

09-03-2023

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale ved Nationalbankens konference New types of digital money

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 9. marts en tale ved Nationalbankens konference, ”New types of digital money”. Talen fokuserede på nogle værdifulde lektioner fra pengehistorien og diskuterede nogle af de vigtigste implikationer for vurderingen af fremtidige former for digitale penge, herunder digitale centralbankpenge, stablecoins og uforankrede kryptoaktiver. (Talen findes kun på engelsk).

20-01-2023

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på Lægemiddelindustriforeningens nytårskur

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 20. januar en præsentation på Lægemiddelindustriforeningens (Lifs) nytårskur om perspektiver på dansk økonomi. I præsentationen argumenter han for, at dansk økonomi står over for en afmatning, men at den er godt rustet til usikre tider.

05-12-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale på Finans Danmarks Årsmøde

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt 5. december en tale på Finans Danmarks årsmøde. Talen fokuserede på likviditet, økonomisk afdæmpning og et tilbageblik.

01-12-2022

Præsentation fra Nationalbankens pressebriefing om Finansiel stabilitet, 2. halvår 2022

Danmarks Nationalbank

Præsentation fra Nationalbankens pressebriefing om Finansiel stabilitet, 2. halvår 2022.

23-11-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation hos Dansk Erhverv

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 23. november et oplæg på Dansk Erhvervs topmøde 2022. I oplægget gav han sit syn på den aktuelle økonomiske situation.

03-11-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes præsentation hos EjendomDanmark

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 3. november et oplæg på EjendomDanmarks topmøde for ejendomsbranchen 2022. I oplægget gav han sit syn på dansk økonomi og boligmarkedet.

02-11-2022

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på Københavns Universitet

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 2. november en præsentation på Økonomisk Institut, Københavns Universitet, om inflation. I præsentationen argumenter han for, hvordan forskellige økonomiske teorier kan understøtte vores forståelse af den høje inflation, og hvordan de kan bruges til at analysere de fremadrettede drivkræfter (præsentationen er kun på engelsk).

31-10-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 31. oktober en tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime. Talen opsummerede en række hovedpointer fra konferencen og diskuterede den nuværende situation med høj inflation, og hvordan vi adresserer inflation i et fastkursregime. Signe Krogstrup sluttede af med nogle overvejelser om, hvorfor fastkurspolitikken også i fremtiden vil være vigtig for dansk makroøkonomisk politik. (Talen er kun tilgængelig på engelsk)

31-10-2022

Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Lars Rohde holdt den 31. oktober en tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime. Talen fokuserede på historien om fastkursregimet. Et regime, som har modstået tidens tand og bidraget til omstillingen af dansk økonomi fra en skrøbelig økonomi i begyndelsen af 1980'erne til den stærke økonomi, som vi kender i dag. (Talen er kun tilgængelig på engelsk)

11-10-2022

Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2022

Danmarks Nationalbank

Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg, efterår 2022

29-09-2022

Status på dansk økonomi, grønne statsobligationer og ansvarlig investering af valutareserven

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 29. september 2022 en præsentation ved Nykredit Capital Markets Day. Hun fortalte om den seneste inflationsudvikling og pengepolitiske respons samt Nationalbankens erfaringer med udstedelse af grønne statsobligationer og ansvarlig investering af valutareserven. (Præsentationen er kun tilgængelig på engelsk.)

28-09-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation på Nykredits Kapitalmarkedsdag for pengeinstitutter 2022

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 28. september et oplæg på Nykredits Kapitalmarkedsdag. I oplægget præsenterede han aktuelle udviklingstendenser og risici på boligmarkedet og gav sin vurdering af effekten på førsteårsydelsen ved forskellige reformer.

27-09-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved Finansforeningens netværksmøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 27. september en præsentation på Finansforeningens netværksmøde om inflation. I præsentationen argumenterer han for, hvorfor inflation forventes at forblive høj på kort sigt, hvorfor den ventes at falde på mellemlang sigt, samt at der er store forskelle til situationen i 1970erne.

15-09-2022

Nationalbankdirektør Per Callesens præsentation hos Human House og Business Fredericia

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Per Callesen holdt den 15. september et oplæg hos Human House og Business Fredericia. I oplægget gav han sit syn på dansk økonomi, og hvilke drivkræfter der vil påvirke økonomien på kort og lang sigt.

05-09-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på Finans Danmarks direktørkonference 2022

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 5. september et oplæg på Finans Danmarks direktørkonference 2022. I oplægget gav hun sit syn på nogle af de globale udfordringer, som vi står overfor – både i dag og på længere sigt. Hun zoomede ind på den seneste inflationsudvikling og den pengepolitiske respons, inden hun sluttede af med nogle bemærkninger om udviklingen i dansk økonomi.

01-09-2022

Vicedirektør Thomas Harrs tale ved Danske Asset Managements kundemøde

Danmarks Nationalbank

Vicedirektør Thomas Harr holdt den 1. september en præsentation på Danske Asset Managements kundemøde om inflation. I præsentationen argumenterer han for, hvorfor inflationen er så høj i USA, euroområdet og Danmark, og hvor den kan tænkes at bevæge sig hen.

10-06-2022

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation på konference om Financial Frictions på CBS

Danmarks Nationalbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 10. juni 2022 en præsentation på konference om Financial Frictions på CBS om klimaforandringer og grønne statsobligationer. (Præsentationen er kun tilgængelig på engelsk)

09-06-2022

Stigende renter og priser kan udfordre bankernes kunder

Danmarks Nationalbank

Nationalbanken holdt pressebriefing den 9. juni 2022 i forbindelse med udgivelsen af analysen Finansiel stabilitet.