Publikationer fra Betalingsrådet

Publiceret Download Titel
07-03-2019

Betalingsrådet: Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Denne analyse præsenterer de marginale samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem husholdninger og virksomheder, såkaldte C2B-betalinger. Analysen dækker kontanter samt betalingskort.

25-02-2019

Betalingsrådet: Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Analysen præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem forretninger og virksomheder i Danmark. De hyppigst anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger, som er omfattet af analysen, er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, kortbetalinger samt gentagne opkrævninger.

25-02-2019

Betalingsrådet: Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Analysen præsenterer for første gang de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem privatpersoner, såkaldte P2P-betalinger. Analysen omfatter de tre mest udbredte betalingsformer til betalinger mellem privatpersoner: mobilbetalinger, kontantbetalinger samt kontooverførsel i net- eller mobilbanken.

28-09-2018

Betalingsrådet: Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark

Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

28-09-2018

Betalingsrådet: De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

28-09-2018

Betalingsrådet: Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.