Nationalbankens erfaringer med negative renter


Abstract icon I Danmark er de negative renter blevet "business as usual". Pengeinstitutterne har ikke lagt de negative renter over på de private bankkunder, og der er ingen usædvanlig stigning i kontantefterspørgslen. Publiceret 2. juli 2015.

Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af året indskudsbevisrenten til -0,75 pct. med det formål at holde en fast kurs på kroner over for euro. Det er det laveste niveau nogensinde, og Danmark er sammen med Schweiz det land i verden, som har de laveste pengepolitiske renter. De pengepolitiske renter er dog også negative i euroområdet og Sverige.

Hvor negative renter tidligere blev opfattet som et kuriosum, er de nu nærmest gået hen og blevet "business as usual". Den negative indskuds-bevisrente har ikke svækket gennemslaget fra Nationalbankens renter til renterne på pengemarkedet. Det er helt afgørende, da det er pengemar-kedsrenterne, som bestemmer kronens kurs over for euro.

 


 

Mens gennemslaget til pengemarkedsrenterne er upåvirket, er der sket et skift i Nationalbankens vægtning mellem intervention i valutamarkedet (køb og salg af kroner mod valuta) og ændringer af de pengepolitiske renter. Det skyldes, at Nationalbanken i en situation med indstrømning af udenlandsk valuta kan sælge ubegrænsede mængder af kroner. Nationalbankens salg af kroner var en vigtig faktor i relation til at holde kronens værdi fast i januar og februar 2015, hvor der var en meget stor kroneefterspørgsel fra investorerne. Derimod er der en grænse for, hvor meget renterne yderligere kan sættes ned.


Pengeinstitutterne tilpasser sig situationen

Negative renter kan presse pengeinstitutternes indtjening, men bankerne er i gang med at tilpasse sig til den nye situation. Indlånsrenterne faldt betydeligt i de første måneder af 2015. Rentefaldet i begyndelsen af 2015 førte også til stigende indtjening i institutterne, da flere kunder valgte at omlægge deres lån.

 

 

Pengeinstitutterne har ikke lagt de negative renter over på de private bankkunder. Det afspejler formentligt en frygt for, at negative renter kan få nogle husholdninger til at forlange deres indlån udbetalt i kontanter. Håndtering af store mængder kontanter vil indebære betydelige omkostninger for pengeinstitutterne, da deres faciliteter ikke er indrettet dertil. Store indlån fra erhvervsvirksomheder og institutionelle investorer som forsikringsselskaber og pensionskasser forrentes derimod i stor udstrækning negativt.

De negative renter har også resulteret i meget lave renter på realkredit-lån. Renten på rentetilpasningslån med rentebinding op til og med 3 år blev negativ i begyndelsen af året. Bidrag og kursskæring bevirker dog, at det stadig koster penge at låne.


Ingen udsædvanlig stigning i omløbet af kontanter

Negative renter kan i princippet omgås ved at gå over til kontanter i stedet for at sætte penge i banken. I praksis vil der dog være store omkostninger forbundet med at holde store mængder af kontanter. Det drejer sig eksempelvis om omkostninger til sikker opbevaring og transport, ligesom det er besværligt og dyrt at gennemføre transaktioner med kontanter, når de involverer store beløb eller store geografiske afstande.

 

 

Efterspørgslen efter kontanter har da heller ikke været usædvanligt stor. For husholdningerne hænger det sammen med, at de ikke får negative renter på deres indskud i pengeinstitutterne. Men heller ikke pengeinstitutterne eller virksomhederne synes at skifte deres indlån ud med kontanter.