Sedler og mønter


Den omfattende og ekstraordinære nedlukning af samfundet i forbindelse med covid-19 har fået Nationalbanken til at vælge at udsætte leveringen af nye 500-kronesedler. Indtil leveringen senere på året kan man derfor bl.a. opleve, at nogle kontantautomater vil udbetale i andre seddelstørrelser end 500 kroner.

Et af Nationalbankens formål er at sørge for sikre betalinger. Det sker bl.a. ved, at de danske sedlers og mønters sikkerhed og design er af så høj kvalitet, at der er tillid til dem.

Danmarks Nationalbank har eneret til at udstede sedler og mønter for Kongeriget Danmark. Oprindeligt var kongen ansvarlig for fremstillingen af penge, men da "Nationalbanken i Kjøbenhavn" blev etableret som privat aktieselskab i 1818, overgik eneretten til banken. I dag har de danske mønter dog stadig referencer til kongemagten med motiver som kongekronen, Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portrætter af kongefamilien. Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter.

Samfundets efterspørgsel efter nye sedler og mønter er faldet gennem en årrække. Seneste tal fra 2019 viser, at kun 16 pct. af betalinger i fysiske butikker i dag sker med kontanter. På den baggrund besluttede Nationalbanken i 2014 at igangsætte en proces, der skulle afvikle den interne seddeltrykning og møntprægning i løbet af 2016. Her kan du se en film om produktionen af sedler, mønter og medaljer i Nationalbanken, som den foregik frem til 2016.

Corona-nedlukning forsinker nye 500-kronesedler

Den omfattende og ekstraordinære nedlukning af samfundet i forbindelse med covid-19 har fået Nationalbanken til at vælge at udsætte leveringen af nye 500-kronesedler. Indtil leveringen senere på året kan man derfor bl.a. opleve, at nogle kontantautomater vil udbetale i andre seddelstørrelser end 500 kroner.
 
De nye sedler er trykt i Frankrig og skulle have været leveret netop omkring denne tid. Men på grund af nedlukningen af store dele af samfundet i både Frankrig og Danmark, har Nationalbanken valgt at få udskudt den planlagte levering til senere på året. Indtil da vil efterspørgslen efter 500-kronesedler ikke fuldt ud kunne imødekommes.
 
Når Nationalbanken senere på året modtager de nye 500-kronesedler, vil de være tilføjet en række nye sikkerhedselementer. Design og farver er grundlæggende de samme, men Nationalbanken har benyttet lejligheden til at opgradere sikkerheden på sedlerne, så de bliver endnu sværere at forfalske.
 
I de kommende år vil også de øvrige sedler komme i nye, sikkerhedsopgraderede udgaver. Nationalbanken vil udsende mere detaljeret information om ændringerne på sedlerne, umiddelbart før de nye sedler sendes i omløb.

 

Gyldige mønter og sedler

Mønter
Alle mønter udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye mønter.  25-øren blev erklæret ugyldig som betalingsmiddel efter 1. oktober 2008. Sidste frist for indløsning var 1. oktober 2011.

Sedler
Alle sedler udstedt efter 1945 er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye sedler.

Det er op til butikkerne, om de vil tage imod ældre mønter og sedler. 

Gamle pengesedler og mønter kan ombyttes til nye danske sedler og mønter i eget pengeinstitut.