Sedler og mønter


Et af Nationalbankens formål er at sørge for sikre betalinger. Det sker bl.a. ved, at de danske sedlers og mønters sikkerhed og design er af så høj kvalitet, at der er tillid til dem.

Danmarks Nationalbank har eneret til at udstede sedler og mønter for Kongeriget Danmark. Oprindeligt var kongen ansvarlig for fremstillingen af penge, men da "Nationalbanken i Kjøbenhavn" blev etableret som privat aktieselskab i 1818, overgik eneretten til banken. I dag har de danske mønter dog stadig referencer til kongemagten med motiver som kongekronen, Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portrætter af kongefamilien. Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter.

Samfundets efterspørgsel efter nye sedler og mønter er faldet gennem en årrække. Seneste tal fra 2019 viser, at kun 16 pct. af betalinger i fysiske butikker i dag sker med kontanter. På den baggrund besluttede Nationalbanken i 2014 at igangsætte en proces, der skulle afvikle den interne seddeltrykning og møntprægning i løbet af 2016. Her kan du se en film om produktionen af sedler, mønter og medaljer i Nationalbanken, som den foregik frem til 2016.

Læs mere om problemer med at veksle danske kontanter i udlandet her. 

Gyldige sedler og mønter

Alle sedler udstedt efter 1945 er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye sedler. Alle mønter udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye mønter.

Det er op til butikkerne, om de vil tage imod ældre mønter og sedler. 

Gamle pengesedler og mønter kan ombyttes til nye danske sedler og mønter i eget pengeinstitut.