Sedler og mønter

Et af Nationalbankens formål er at sørge for sikre betalinger. Det sker bl.a. ved, at de danske sedlers og mønters sikkerhed og design er af så høj kvalitet, at der er tillid til dem.

Danmarks Nationalbank har eneret til at udstede sedler og mønter for Kongeriget Danmark. Oprindeligt var kongen ansvarlig for fremstillingen af penge, men da "Nationalbanken i Kjøbenhavn" blev etableret som privat aktieselskab i 1818, overgik eneretten til banken. I dag har de danske mønter dog stadig referencer til kongemagten med motiver som kongekronen, Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portrætter af kongefamilien. Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter.

Samfundets efterspørgsel efter nye sedler og mønter er faldet gennem en årrække. Seneste tal fra 2019 viser, at kun 16 pct. af betalinger i fysiske butikker i dag sker med kontanter. På den baggrund besluttede Nationalbanken i 2014 at igangsætte en proces, der skulle afvikle den interne seddeltrykning og møntprægning i løbet af 2016. Her kan du se en film om produktionen af sedler, mønter og medaljer i Nationalbanken, som den foregik frem til 2016.

Første sedler fra Frankrig i 2020

I dag bliver de danske mønter produceret i Finland, og de første finskproducerede mønter er allerede i omløb. Pengesedlerne vil fremover blive fremstillet i Frankrig. De første bliver leveret i 2020.

Først på sommeren 2020 kommer de første sedler fra Frankrig i omløb. I første omgang en ny 500-kroneseddel. De kommende år vil de andre sedler også komme i nye udgaver. Men det er vigtigt at bemærke, at grundlæggende bliver deres udseende ikke ændret væsentligt. De nye sedler vil ligne dem, vi har i forvejen, meget. Der er dog små forskelle, så det vil være muligt at se forskel. Forskellene vil alle være nye sikkerhedselementer, som tilføjes sedlerne.

De nuværende sedler er også meget sikre, men Nationalbanken har valgt at benytte lejligheden til at opgradere sikkerheden på sedlerne, så de bliver endnu sværere at forfalske. Fx med en ny markant sikkerhedstråd på forsiden af sedlerne. De nye sedler (serie 2009A) kommer til at være i omløb parallelt med den nuværende (serie 2009). Og du skal derfor ikke have ombyttet de sedler, du allerede har. Du kan altså blive ved at bruge sedler og mønter, som du plejer.

Før de nye sedler kommer i omløb, vil der komme yderligere information om dem her på siden. Ligesom der bl.a. vil blive husstandsomdelt en informationsfolder om de nye sedler.

 

 

 

Gyldige mønter og sedler

Mønter
Alle mønter udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye mønter.  25-øren blev erklæret ugyldig som betalingsmiddel efter 1. oktober 2008. Sidste frist for indløsning var 1. oktober 2011.

Sedler
Alle sedler udstedt efter 1945 er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye sedler.

Det er op til butikkerne, om de vil tage imod ældre mønter og sedler. 

Gamle pengesedler og mønter kan ombyttes til nye danske sedler og mønter i eget pengeinstitut. Alternativt kan du ombytte de gamle sedler og mønter ved henvendelse til Nationalbankens ekspeditionskasse​, der har åbent hverdage kl. 10.00-13.00. ​​​