Indeksobligation


Staten har to inflationsindekserede obligationer, der er indekseret til det danske forbrugerprisindeks (CPI). Obligationernes karakteristika svarer til den europæiske markedsstandard. Lånevilkårene for udstedelserne kan findes her.

Den ​første indeksobligation, der blev åbnet 24. maj 2012, forfalder 15. november 2023 (DGBi 2023) . Den anden indeksobligation blev åbnet 7. februar 2018 og udløber 15. november 2030 (DGBi 2030). Baggrunden for statens udstedelse af inflationsindekserede obligationer kan findes her.

Basisindekset for DGBi2023 er 96,11485, svarende til referenceindekset for 15. november 2011. For DGBi2030 er basisindekset 101,74667, svarende til referenceindekset for 15. november 2017.

Henvendelser om statens indeksobligationener kan ske til governmentdebt@nationalbanken.dk.