Inflationsindekserede obligationer


Staten udsteder inflationsindekserede obligationer, hvor hovedstolen indekseres til det danske forbrugerprisindeks (CPI). Det giver investorerne mulighed for at investere i et sikkert aktiv, hvor afkastet følger prisudviklingen, og dermed sikrer deres købekraft. Indeksobligationer er med til at sikre staten en bred investorbase og lave finansieringsomkostninger. Baggrund og yderligere information om statens udstedelse af inflationsindekserede obligationer kan findes i boksen.

Statens inflationsindekserede obligationer udbydes regelmæssigt på auktioner og i ombytninger mellem det inflationsindekserede udstedelsespapir og statens inflationsindekserede opkøbspapirer. Det er strategien, at staten åbner en ny inflationsindekseret obligation hvert 4. år. Sigtepunktet for det samlede udestående i statens indeksobligationer er 40-60 mia. kr.

Obligationernes karakteristika svarer til den europæiske markedsstandard og indgår i internationale indeks for inflationsindekserede statsobligationer. Basisindekset for obligationerne kan findes i tabellen nedenfor, og de daglige indekskoefficienter for hovedstolsopskrivningerne offentligøres bl.a. hos Nasdaq. Lånevilkårene for udstedelserne kan findes her


Statens inflationsindekserede obligationer

Type​
PapirnavnSidste termin​ISIN-kode​Basisindeks
​Dato for referenceindekset
Udstedelses-papir
0,10 pct. 
DGBi 2034
​15. november 2034
DK0009924458
​105,64000
​15. november 2021
Opkøbspapir
0,10 pct. 
DGBi 2030

​15. november 2030
DK0009923724
​101,74667
​15. november 2017

0,10 pct. 
DGBi 2023

​15. november 2023
DK0009922916 

​96,11485
​15. november 2011


Henvendelser om statens indeksobligationener kan ske til governmentdebt@nationalbanken.dk.