Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Referencerenten DESTR lanceres 1. april 2022

​Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022.


Deling

9. november 2021

Nationalbanken starter offentliggørelsen af referencerenten DESTR, Denmark Short-Term Rate, den 4. april 2022. Den første offentliggørelse vil afspejle handelsaktiviteten den 1. april 2022. DESTR vil dermed blive tilgængelig for brug i finansielle kontrakter med virkning fra den 1. april 2022. Mere information, herunder metode for beregning af DESTR, kan findes på Nationalbankens hjemmeside.

Nationalbanken nedsatte i januar 2021 arbejdsgruppen om short-term reference rates med deltagelse fra den finansielle sektor. Arbejdsgruppen har anbefalet DESTR som den foretrukne korte referencerente i danske kroner og foreslået en overgang fra Tom/Next-renten til DESTR. Nationalbanken støtter anbefalingen fra arbejdsgruppen om overgangen fra Tom/Next-renten til DESTR samt udfasningen af Tom/Next-renten, og vil bidrage ved beregningen af et realiseret spænd mellem Tom/Next og pre-DESTR, jf. arbejdsgruppens anbefaling.

"Lanceringen af DESTR er et vigtigt skridt for det finansielle marked i danske kroner, og vi støtter op om anbefalingen fra arbejdsgruppen om at udfase den eksisterende Tom/Next referencerente. Med DESTR får Danmark en fremtidssikret referencerente, der er på linje med tilsvarende referencerenter i andre lande." siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.

Nationalbanken vil endvidere fra 4. april 2022 offentliggøre et DESTR-indeks (DESTR compounded index). Indekset gør det muligt at beregne gennemsnitsrenter for alle perioder. Et tilsvarende indeks offentliggøres også af centralbanker i flere andre lande.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.