Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

​Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.


Deling

11. marts 2021

Nationalbanken foretager en teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter. Formålet er at reducere udsvingene i de danske pengemarkedsrenter ved ændringer i størrelsen og sammensætningen af bankernes indlån og udlån i Nationalbanken.

Tilpasningen foretages således ikke med henblik på at påvirke niveauet for pengemarkedsrenterne eller kronekursen, men udelukkende for at sikre en mere stabil udvikling i pengemarkedsrenterne og dermed en mere forudsigelig påvirkning af kronekursen.

Tilpasningerne giver en simplere sammensætning af de pengepolitiske renter ved at indføre en entydig rente for indlån og en entydig rente for udlån. Samtidig indsnævres forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.

Med effekt fra 19. marts 2021 foretages følgende ændringer:

  • Foliorenten sættes ned til -0,50 pct. p.a. fra 0,0 pct. p.a.
  • Renten på indskudsbeviser sættes op til -0,50 pct. p.a. fra -0,60 pct. p.a.
  • Udlånsrenten sættes ned til -0,35 pct. p.a. fra 0,05 pct. p.a.
  • 1-uges ekstraordinære udlån afskaffes.
  • 3-måneders ekstraordinære udlån fastholdes og forrentes med udlånsrenten i stedet for renten på 1-uges ekstraordinære udlån
  • Loftet over indskud på foliokonti fjernes ved at suspendere foliorammerne.
  • Daglige markedsoperationer i indskudsbeviser ophører 30. april.

Ændringen af foliorenten betyder, at banksektorens indestående i Nationalbanken ikke længere friholdes delvist for negative renter. Omvendt sættes renten på hovedparten af indeståendet i Nationalbanken op fra -0,60 pct. p.a. til -0,50 pct. p.a. Tilpasningerne giver samlet set ikke anledning til en væsentlig ændring i renteomkostningen for banksektoren.

Fjernelsen af loftet over indskud på foliokonti betyder, at bankerne kan placere hele indeståendet i Nationalbanken på deres foliokonto. Dermed er det ikke længere nødvendigt dagligt at købe eller sælge indskudsbeviser for at tilpasse likviditeten.

Offentliggørelse af nettostillingen vil fra 19. marts 2021 ske kl. 8:00 førstkommende bankdag frem for kl. 17:00 samme dag.

Baggrunden for tilpasningerne er uddybet i analysen "Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter", som er offentliggjort i dag. Derudover er der offentliggjort en Q&A på hjemmesiden.

Der vil være mulighed for at stille tekniske spørgsmål den 12. marts 2021 kl. 14:00-14:30. Kontakt kommunikation@nationalbanken.dk for deltagelse.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.