Sedler og mønter

Et af Nationalbankens formål er at sørge for sikre betalinger. Det sker ved at sikre et højt kvalitetsniveau for sedlernes og mønternes sikkerhed og design​, så der er tillid til de danske pengesedler og mønter. 

Danmarks Nationalbank har eneret til at producere penge for Kongeriget Danmark. Oprindeligt var det kongen, som var ansvarlig for fremstillingen af penge, men med etableringen af 'Nationalbanken i Kjøbenhavn' som privat aktieselskab i 1818 overgik eneretten til at udstede penge til banken. I dag har de danske mønter dog stadig en reference til kongemagten ​med motiver som kongekronen, Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portr​ætter af kongefamilien. ​Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter. 

Gyldige mønter og sedler

Mønter
Alle mønter udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye mønter.  25-øren blev erklæret ugyldig som betalingsmiddel efter 1. oktober 2008. Sidste frist for indløsning var 1. oktober 2011.

Sedler
Alle sedler udstedt efter 1945 er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye sedler.

Det er op til butikkerne, om de vil tage imod ældre mønter og sedler. 

Gamle pengesedler og mønter kan ombyttes til nye danske sedler og mønter i eget pengeinstitut. Alternativt kan du ombytte de gamle sedler og mønter ved henvendelse til Nationalbankens ekspeditionskasse​, der har åbent hverdage kl. 10.00-13.00. ​​​