Sedler og mønter

Et af Nationalbankens formål er at sørge for sikre betalinger. Det sker bl.a. ved, at de danske sedlers og mønters sikkerhed og design er af så høj kvalitet, at der er tillid til dem.

Danmarks Nationalbank har eneret til at udstede penge for Kongeriget Danmark. Oprindeligt var kongen ansvarlig for fremstillingen af penge, men da "Nationalbanken i Kjøbenhavn" blev etableret som privat aktieselskab i 1818, overgik eneretten til banken. I dag har de danske mønter dog stadig referencer til kongemagten med motiver som kongekronen, Danmarks rigsvåben, dronningens monogram og portrætter af kongefamilien. Det er Nationalbanken, der beslutter, hvilke motiver der skal være på de danske sedler og mønter.

Samfundets efterspørgsel efter nye sedler og mønter er faldet gennem en årrække. Derfor besluttede Nationalbanken i 2014 at igangsætte en proces, der skulle afvikle den interne seddeltrykning og møntprægning i løbet af 2016.

Her kan du se en film om produktionen af sedler, mønter og medaljer i Nationalbanken, som den foregik frem til 2016.

Gyldige mønter og sedler

Mønter
Alle mønter udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye mønter.  25-øren blev erklæret ugyldig som betalingsmiddel efter 1. oktober 2008. Sidste frist for indløsning var 1. oktober 2011.

Sedler
Alle sedler udstedt efter 1945 er stadig gyldige som betalingsmiddel og kan ombyttes til nye sedler.

Det er op til butikkerne, om de vil tage imod ældre mønter og sedler. 

Gamle pengesedler og mønter kan ombyttes til nye danske sedler og mønter i eget pengeinstitut. Alternativt kan du ombytte de gamle sedler og mønter ved henvendelse til Nationalbankens ekspeditionskasse​, der har åbent hverdage kl. 10.00-13.00. ​​​