Sedler og mønter i tal


Værdien af cirkulerende sedler og mønter var 70,2 mia. kr. ved udgangen af 2015, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2014. Antallet af sedler steg fra 163,5 mio. stk. i 2014 til 169,3 mio. stk. i 2015.

Antallet af registrerede falske sedler steg fra 1.271 stk. i 2014 til 1.461 stk. i 2015. Af de registrerede sedler blev 925 stk. fundet i omløb. Set i International sammenhæng er forfalskningen af danske pengesedler fortsat beskeden.

Seddelomløbet i 2015

Fordelt på den enkelte seddel-værdi​​1000-kr.​500-kr.​200-kr.​100-kr.​50-kr.​I alt*

Mio. kr.
​35.649​15.994​6.081​4.657​1.234​63.616
Note*: I opgørelsen af seddelomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden det særlige færøske seddelomløb (pr. 31. december 2015 405,6 mio. kr.) og 20-, 10- og 5-kronesedler (pr. 31. december 2015 193,6 mio. kr.).
 
Møntomløbet i 2015*
​Fordelt på den enkelte mønt-værdi​20-kr.​10-kr.​5-kr.​2-kr.​1-kr.​50-øre​I alt**

Mio. kr.
​2.512​1.287
707

547

538
​185​5.951
Note*: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
 
Note**: I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2015 3000–krone guldmønter (6,8 mio. kr.), 1000-krone guldmønter (15,2 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (46,2 mio. kr.), 200-krone erindringsmønter (99,6 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (6,9 mio. kr.).
 
Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring 2-3 år, er levetiden for en 1000-kroneseddel normalt mindst 10 år.