Betalingsinfrastrukturen i Danmark


Abstract icon Den danske betalingsinfrastruktur er det netværk af systemer, der muliggør, at borgere, virksomheder og finansielle aktører kan udveksle betalinger og værdipapirhandler med hinanden. På en gennemsnitlig bankdag cleares og afvikles der betalinger for omkring 640 mia. kroner igennem de centrale it-systemer i den danske finansielle infrastruktur.
  • Kronos2 er Nationalbankens RTGS-system (Real Time Gross Settlement) for betalinger i danske kroner. De fleste pengeinstitutter i Danmark fører konti i Nationalbanken. Via disse konti afvikler de ved hjælp af Kronos2, deres indbyrdes mellemværender og deres mellemværender med Nationalbanken. I Kronos2 afvikles herudover også pengepolitiske operationer og nettopositioner fra tilsluttede danske og internationale betalings- og afviklingssystemer.
  • Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er Finans Danmarks afviklingssystemer til afvikling af danske detailbetalinger. Den endelige overførsel af penge mellem pengeinstitutterne sker på konti i Nationalbanken.
  • ES-CPH-afviklingen ejes af Euronext Securities Copenhagen og er et system, der afvikler værdipapirhandler. Ved en værdipapirhandel udveksles værdipapiret på depoter i ES-CPH , mens betalingen udveksles på deltagernes konti i Kronos2.
  • CLS ejes af store internationale banker og er et multilateralt system for valutahandel i p.t. 18 valutaer. Afvikling af kronedelen i pengeinstitutternes valutahandler sker via CLS Banks konto i Nationalbanken.
  • Scandinavian Cash Pool er et system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse for intradagkredit i danske, svenske og norske kroner. Hovedprincippet i SCP er, at likviditet rejst i et lands centralbank kan stilles som sikkerhed i et andet lands centralbank.
  • Target2 er eurosystemets system for betalinger i euro, som primært benyttes til afvikling af store, tidskritiske betalinger i euro mellem deltagerne.
  • Target2-Securities, T2S, er et fælleseuropæisk system til afvikling af værdipapirer i euro og danske kroner.

Betalingsstrømmene i den danske infrastruktur for kronebetalinger ses i figuren. Target2 fremgår ikke, da systemet kun håndterer betalinger i euro. 

 

Betalingsformidling

Betalingsformidling er den proces, der foregår, når penge overføres fra en afsender til en modtager. Et eksempel er betaling med sedler og mønter. Hovedparten af betalinger sker dog i dag som elektroniske overførsler via betalingssystemer.​