Betalingsinfrastrukturen i Danmark


Abstract icon Den danske betalingsinfrastruktur er det netværk af systemer, der muliggør at forbrugere og pengeinstitutter kan udveksle betalinger mellem hinanden. Nationalbankens system, Kronos2, har en central rolle i infrastrukturen.

De fleste pengeinstitutter i Danmark fører konti i Nationalbanken. Via disse konti afvikler de ved hjælp af Nationalbankens betalingssystem, Kronos2, deres indbyrdes mellemværender og deres mellemværender med Nationalbanken. Herudover anvender pengeinstitutterne deres konti i Nationalbanken til afvikling af betalinger i nedenstående danske og internationale betalings- og afviklingssystemer.

  • Kronos2 er Nationalbankens RTGS-system (Real Time Gross Settlement) for betalinger i danske kroner, som primært benyttes til afvikling af store, tidskritiske interbankbetalinger. 

  • Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er Finans Danmarks afviklingssystemer til afvikling af danske detailbetalinger. Den endelige overførsel af penge mellem pengeinstitutterne sker på konti i Nationalbanken. 

  • VP-afviklingen ejes af VP Securities og er et system, der afvikler værdipapirhandler. Ved en værdipapirhandel udveksles værdipapiret på depoter i VP, mens betalingen udveksles på deltagernes konti i Kronos.  

  • CLS ejes af store internationale banker og er et multilateralt system for valutahandel i p.t. 18 valutaer. Afvikling af kronedelen i pengeinstitutternes valutahandler sker via CLS Banks konto i Nationalbanken.  

  • Scandinavian Cash Pool er et system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse for intradagkredit i danske, svenske og norske kroner. Hovedprincippet i SCP er, at likviditet rejst i et lands centralbank kan stilles som sikkerhed i et andet lands centralbank.  

  • EuroCCP er hollandsk central modpart, der clearer aktiehandler - herunder alle handler i large cap aktier på Nasdaq OMX København.

  • Target2 er eurosystemets system for betalinger i euro, som primært benyttes til afvikling af store, tidskritiske betalinger mellem deltagerne.   

Betalingsstrømmene i den danske infrastruktur for kronebetalinger ses i figuren. Target2 fremgår ikke, da systemet håndterer betalinger i Euro. 

 

Betalingsformidling

Betalingsformidling er den proces, der foregår, når penge overføres fra en afsender til en modtager. Et eksempel er betaling med sedler og mønter. Hovedparten af betalinger sker dog i dag som elektroniske overførsler via betalingssystemer.​